Publisert: 17.09.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Driftsbygninger for 307 millioner

I fjor brant det i 304 driftsbygninger i landbruket. Erstatningen som ble fastsatt for disse brannene beløp seg til 307 millioner kroner.


Driftsbygninger for 307 millioner

I fjor brant det i 304 driftsbygninger i landbruket. Erstatningen som ble fastsatt for disse brannene beløp seg til 307 millioner kroner.

Flest branner i driftsbygninger var det i fylkene Hedmark (43), Oppland (41), Østfold (31), Nord-Trøndelag (26) og Rogaland (20).

Det største utbetalingsbeløpet gikk imidlertid til Buskerud (52 millioner). Men det brant også i 211 landbruksboliger i 2011 til et samlet erstatningsbeløp av 145 millioner kroner.

– Vi ser at branner i grisefjøs har en høyere frekvens i brannhyppigheten enn i andre bygg der det er andre typer husdyr, sier Odd Rød, fagdirektør for brann i Gjensidige

(kilde: www.lbk.no. Landbrukets brannvernkomite)