Publisert: 25.10.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

DON – fortsatt stor utfordring

Årets kornavling ser ut til å bedre enn fjoråret når det gjelder Don i havre. Men med noe høyere verdier i bygg/hvete er utfordringene like store som før.


DON – fortsatt stor utfordring

Årets kornavling ser ut til å bedre enn fjoråret når det gjelder Don i havre. Men med noe høyere verdier i bygg/hvete er utfordringene like store som før.

Årets havreavling er noe bedre enn fjoråret når det gjelder mykotoksiner i havre. Og det seint høsta kornet ser ikke ut til å være verre enn tidligere høsta korn. I fjor var det en sammenheng mellom høstetidspunkt og DON. Midt i oktober er det imidlertid fortsatt en del uhøsta korn igjen. Det gjelder for eks på Romerike i Akershus.

Rundt 70 prosent av havren som er høsta har verdier under 2000 i DON. I fjor var denne prosenten ca 60. Det er også færre partier med over 8000 i DON. Fordelt på områder er det også noe annerledes enn i fjor. I år ser det ut til å være mest DON i Rogaland/Agder. Av kornområdene er det Romerike og dels også Trøndelag som er mest utsatt.

– Spesielt i år er at vi registrerer noen partier av bygg med Don i Trøndelag. Det har vi ikke gjort tidligere, kommenterer råvaresjef Vidar Aglen i Felleskjøpet Agri. Minst DON har kornområdene rundt Mjøsa. Solør/Glåmdalområdet ligger nå omtrent som gjennomsnittet.

Noe mer DON i bygg/hvete gjør imidlertid at situasjonen er like krevende som tidligere år når det gjelder optimering av svinefôr. Nå har en tatt mer analyser av bygg/hvete eller en har et bedre bilde enn en kanskje har hatt før. Det er generelt lave verdier i bygg, men det er flere partier der en har påvist DON. Det er også svært lite fôrhvete i år, bare rundt 10 prosent av hveteavlingen blir trolig fôrhvete. Og en god del av dette blir klassifisert som fôr fordi Don er over 1250.

– Når vi har få partier hvete med lav DON og det finnes byggpartier med 500 i DON blir fortsatt optimering av svinefôr en krevende øvelse, kommenterer Hege Hopen i Norgesfôr.