Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Doktororgrad på fruktbarhet og inseminasjon

Tommy Haugan i Team Semin har undersøkt faktorer av betydning for fruktbarheten ved bruk av inseminasjon hos storfe og svin i Norge.


Doktororgrad på fruktbarhet og inseminasjon

Tommy Haugan i Team Semin har undersøkt faktorer av betydning for fruktbarheten ved bruk av inseminasjon hos storfe og svin i Norge.

 

I Norge blir omlag 90 % av alle kyr og purker inseminert, og gode fruktbarhetsresultater har svært høy økonomisk verdi.

Haugan har gjennom sitt doktorgradsarbeid påvist sammenhenger mellom faktorer relatert til inseminasjon og fruktbarhetsresultater oppnådd i felt.

Forskningen har bidratt til at norske svineprodusenter nå kan bruke sæddoser som har blitt lagret ved romtemperatur i opptil fem dager før insemineringen finner sted. Tidligere var den anbefalte lagringstiden på rånesæddosene tre dager, men en overgang til ny fortynningsvæske for spermiene resulterte i at lagringstiden kunne forlenges. Forskjeller mellom raser og mellom bruk av enkel og dobbel inseminering i purkas fertile periode er også utredet i avhandlingen. I avhandlingen er det også demonstrert hvordan faktorer knyttet til bøndenes driftsledelse kan påvirke fruktbarhetsresultatene.

Cand. Scient. Tommy Haugan disputerte den 10. mai 2005 for graden Philosophiae Doctor (PhD) ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen: Reproductive performance following artificial insemination in Norwegian cattle and swine. A study of interactions between semen characteristics and AI management based on retrospective field data, in vitro assessments, and a field trial.

Tommy Haugan kommer opprinnelig fra Steinkjer. Han tok hovedfag i biologi med graden cand. scient. ved NTNU i 2000.