Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dødsårsaker hos slaktegris


Dødsårsaker hos slaktegris

 

Et prosjektsamarbeid mellom Helsetjenesten, Veterinærinstituttet og utvalgte slaktegrisprodusenter skal skaffe kunnskap om sjukdoms- og dødsårsaker i slaktegrisproduksjonen. Prosjektet skal også gi bedre erfaring og kompetanse ved laboratoriemessig diagnostikk av sjukdommer hos gris.

Alle griser som dør i en besetning sendes til obduksjon. Prosjektet har i 2004 omfattet 11 besetninger i Rogaland, og det skal i 2005 utvides til å omfatte 15 besetninger i Akershus. Foreløpige resultater viser at nesten 50 prosent av dødsfallene i disse besetningene skyldes tarmdreining eller andre former for inneklemming av tarm.