Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dødelig virus sprer seg trolig i fôret til svin

Et dødelig virus har spredd seg til Nord-Amerika og dreper millioner av grisunger. Blodplasmaprodukter i grisefôret kan være årsaken.


Dødelig virus sprer seg trolig i fôret til svin

Et dødelig virus har spredd seg til Nord-Amerika og dreper millioner av grisunger. Blodplasmaprodukter i grisefôret kan være årsaken.

av Atle V. Meling Domke, Helsetjenesten for svin, Animalia Den nye epidemien viser hvor viktig en velfungerende smittebeskyttelse på gården og ved dyretransport er, for å kunne hindre spredning av smittsomme dyresykdommer. De siste månedene har landene i Europa hatt fokus på å unngå at Afrikansk svinepest skal spre seg fra de øst til vest. Men det er flere sykdommer på fremmarsj som kan true den europeiske svinenæringen. Det fryktes også at en epidemisk diaré som for tiden herjer blant annet i USA og Canada kan smitte over på grisen i Europa. Sykdommen er svært smittsom og har høy dødelighet. Den har ført til økt fokus på smittebeskyttelse i svinenæringen over hele verden. En antar at sykdommen vil ta livet av over fem millioner svin i USA i løpet av dette året, og utviklingen sender prisene på svinekjøtt opp.

All spedgrisen dør

Porcin epidemisk diaré, forkortet PED, er en virussykdom forårsaket av et coronavirus. Spedgris som blir smittet får en akutt vandig diaré, oppkast og redusert matlyst, og vanligvis vil all nysmittet spegris dø av sykdommen. Eldre smågriser har ofte de samme symptomene, men dødeligheten er ikke så høy som hos diende spegris. Voksne purker og slaktegriser som blir smittet med viruset for første gang får ofte løs avføring eller diaré, redusert matlyst og virker deprimerte. De voksne dyrene har en betydelig lavere dødelighet, gjerne mellom 1-3 prosent.

Ekstremt smittsomt

Viruset smitter innenfor en besetning ved at dyrene får i seg avføring med viruset i fra smittede dyr, eksempelvis ved å slikke eller bite på innredning som er tilgriset med avføring. Viruset er ekstremt smittsomt, så det trengs knapt et milligram med avføring for å smitte flere dyr. Det går mellom to til fire dager fra dyret blir smittet til sykdommen bryter ut. Det finnes ingen behandling utenom støtteterapi i form av rikelig med drikkevann for å kompensere for dehydreringen. Det er viktig med rene og tørre binger. Dyrene utvikler en relativt god immunitet etter to-tre uker, og symptomene i besetningen er som oftest over etter fem-seks uker. Dyr som har vært smittet og blitt syke en gang vil som oftest tåle å bli smittet på ny senere i livet. Men første gangen viruset kommer inn i en svinebesetning vil erfaringsmessig alle sped- og smågriser dø de første fem ukene, med de tap det representerer for svineprodusenten.

Fra Kina til USA via griseblod i fôret?

Viruset ble første gang oppdaget i 1971 i Storbritannia, og har siden blitt funnet sporadisk i flere europeiske land. Senere spredte viruset seg videre til Asia, hvor PED ble svært utbredt på begynnelsen av 1980-tallet. En fikk etter hvert utviklet en vaksine, som en frem til 2010 hadde god effekt. I Kina begynte en fra da av å få problemer med en mutert variant av viruset som vaksinen ikke ga noen god beskyttelse mot. I mai 2013 ble PED første gang funnet i USA, og i løpet februar og mars 2014 er PED også funnet i blant annet i Canada, Colombia og Japan. Hvordan viruset har kommet fra Kina til blant annet USA er foreløpig ukjent. Import av livdyr er en naturlig smittevei. Likevel går mistanken hovedsakelig til fôr og fôrtilskudd som inneholder spraytørket blodplasma fra PED-smittet gris, Det kan være smitteveien mellom landene. Men innad i de enkelte landene, mellom svinebesetningene, er alt som er i kontakt med grisens avføring, så som røktere, sko/klær, fôr- og dyretransportkjøretøy samt gjødselredskaper, den viktigste smittesprederen.

Smittebeskyttelse av gården er viktig

Grisen og griseprodusentene i USA ser ut til å måtte betale en høy pris ved å få det «nye» viruset inn i besetningene sine. Opp til 300 nye besetninger ble påvist smitte og sykdom hver uke de siste månedene, og millioner av dyr dør eller må avlives. Derfor har myndighetene i USA innført strenge tiltak for å hindre videre smittespredning. Det er sterkt fokus på bruk av smittesluse, renhold og hygiene i husdyrrom, men også ved dyretransport. En god smittebeskyttelse på gården det viktigste tiltaket for å unngå å få viruset inn i besetningen.

Bruk kun kjente fôr og fôrtilsetninger

Europa er foreløpig skånet for den nye versjonen av PED-viruset, men EU har satt i gang tiltak som skal hindre muligheten for å importere fôr og fôrtilsetninger til svin som kan inneholde blodplasma fra svin. Mattilsynet melder at det ikke er blitt brukt fôr-komponenter med blodplasma i norsk svinefôr. Det kan likevel ikke utelukkes at blodplasma fra PED-smittet svin kan komme inn i Norge gjennom privat eller irregulær import av fôr og fôrtilsetninger. Det advares på det sterkeste å importere eller bruke produkter som kan inneholde stoffer fra svin, til bruk i fôret til svin i Norge. Det anbefales å unngå å besøke svinebesetninger i land som har utbrudd av PED. Har en vært i utlandet, må en også huske på å vente 48 timer før en har kontakt med norske svinebesetninger.