Publisert: 21.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Doblet landbruksvareimport

Landbruksvareimporten til Norge er doblet i løpet av få år. Uten et krafttak for eksport betyr dette reduserte produksjons- og inntektsmuligheter for næringsmiddelindustrien og for bøndene.


Doblet landbruksvareimport

Landbruksvareimporten til Norge er doblet i løpet av få år. Uten et krafttak for eksport betyr dette reduserte produksjons- og inntektsmuligheter for næringsmiddelindustrien og for bøndene.

 

Til tross for tollvern er importen av landbruksprodukter til Norge doblet i løpet av få år. Importen vil trolig passere 24 milliarder kroner i 2006. Dette tilsvarer 1/5 av volumet i norsk dagligvarehandel (inkludert storkiosk og servicestasjoner). Den kommersielle eksporten er derimot meget begrenset – knapt 4 milliarder kroner – og den har stått på stedet hvil siden 1992.

 

IMPORTVEKSTEN ØKER

Det er liten grunn til å tro at landbruksvareimporten vil bli redusert. Tvert imot er det grunn til å tro at importveksten vil øke med en ny WTO-avtale. Om ikke næringen lykkes i å få fart på eksporten, er derfor konsekvensen åpenbar: Produksjons- og inntektsmulighetene i norsk jordbruk vil bli ytterligere redusert. Vil norske bønder, faglag, samvirkebedrifter, næringsmiddelindustri for øvrig og norske politikere sitte passive og la dette skje? Eller er tiden inne for å ta et krafttak på eksportsiden – for å kompensere noe av importveksten?