Publisert: 30.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dobbeltkrise i USA


Dobbeltkrise i USA

Den økonomiske krisen i USA har skapt stor usikkerhet også i svinenæringa. Dollarkursens oppgang og valgets antydninger om økt kontroll med frihandelsavtalene er dårlige nyheter for de som eksporterer svinekjøtt. Lennart Bäckstrøm skriver i Svensk Gris at svinenæringa på toppen av dette står overfor nye krav når det gjelder dyrevelferd. Signaler fra flere delstater tyder på det, for eksempel fra California. Overgangen til Obamas demokratiske regime kan også komme til å bety økt støtte til småskalaproduksjon og økologisk produksjon. Økt kontroll av forurensing av vann og luft fra svineproduksjonen kan også ligge i lufta.