Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dobbelt så mange Vak-griser

Hittil i år er det slaktet i overkant av 6400 Vak-griser. Selv om det er en liten del av landets samlete slaktegrisproduksjon, så er det en dobling sammenliknet med i fjor.


Dobbelt så mange Vak-griser

Hittil i år er det slaktet i overkant av 6400 Vak-griser. Selv om det er en liten del av landets samlete slaktegrisproduksjon, så er det en dobling sammenliknet med i fjor.

I fjor hadde Vak-grisene i kjøttstatistikken lavere vekt og kjøttprosent enn vanlige griseslakt, men i år har Vak-grisene vist økning i kjøttprosenten sammenliknet med i fjor i følge Animalias slaktestatistikk.

– Vi vil nå ta en ny runde med slakterienes helsetjenestefolk for å diskutere strategien for Vak-grisene framover. Foreløpig er det stort sett slakteriet i Steinkjer og litt på Rudshøgda som har erfaringer med å få vaksinekastrerte griser inn på slaktelinja. Vi trenger mer erfaring når det gjelder hvordan denne vaksineringsmetoden arter seg i praksis, sier Helsetjenesteveterinær Bente Fredriksen i Animalia.