Publisert: 09.06.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dobbelt betalt med økologisk

Håkan Karlsson ved Lidköping i Sverige satser på gris med fokus på lave kostnader. Driftsmåten gjorde steget til økologisk kort. Plutselig fikk han norsk pris for smågrisen.


Dobbelt betalt med økologisk

Håkan Karlsson ved Lidköping i Sverige satser på gris med fokus på lave kostnader. Driftsmåten gjorde steget til økologisk kort. Plutselig fikk han norsk pris for smågrisen.

 Vi er på gården Backaholm ved Lidköping. Her Har Håkan Karlsson vært smågrisprodusent siden 1993 med en enkel og rimelig byggeløsning. I årene før 1993 leide Karlsson et grisehus med kombinert produksjon, men valgte så å bygge selv. I fjor fikk han kontrakt som økologisk smågrisprodusent for HK Scan og dermed betydelig bedre lønnsomhet.

– Siden jeg skal produsere kun smågriser måttet jeg vente et par år før de fant en slaktegrisprodusent, opplyser Karlsson. Han trengte bare å støpe et uteareal, lage en dør, sette opp gjerde på langveggene pluss lage fôr av eget korn. Og vips, så var grisehuset økologisk Karlsson har smågrisproduksjon på 112 purker og driver 1100 dekar med korn. Kornproduksjonen startet han å legge om til økologisk i 2009, og han dyrker nå grasvekster, åkerbønner , høsthvete, bygg og havre. Det selges høy pluss noe korn i gode avlingsår, men det meste av avlingen går til eget fôr.

 

Uisolerte tallebinger

Grisefjøset er bygd som et uisolert redskapshus. I den ene enden finnes 16 tradisjonelle fødebinger i isolert del. Karlsson har tre ukers puljesystem med 16 i pulja. I fødebingene går purka med smågrisen i to uker.

– Bingene har minimumsmål, vi har ikke lov til å fiksere purkene, og jeg har nok for stort smågristap i disse bingene, forklarer Håkan. Deretter flyttes purka og hele kullet til familiegrupper med åtte og åtte purker på halmtalle i uisolert fjøs. Her går åtte purker med smågriser sammen i familiegrupper. Etter avvenning går smågrisen igjen fram til salg. Det er store smågrishjørner med overdekning i familiebingene, men ingen tilleggsvarme.

– Tilveksten er ikke kjempehøy, og det går med mer fôr i vintermånedene, men det fungerer brukbart, sier Karlsson. Det er enkel tilgang til traktor inn i bingen for påfyll av halm. Talle kjøres ut før ny pulje med åtte purker ankommer.

 

Femballer per purke

Gjeldpurkene går også i uisolerte tallebinger, og her skjer insemineringen.

– Uisolert funger bra. Kulda er ikke noe problem. Vi skraper utearealet med traktor og det er ingen gjødseltrekk som kan gå i stykker eller fryse. Vi har isolert vannopplegg og faktisk våtfôring, men med isolerte rør, opplyser Karlson. Våtföringen har sin bakgrunn i at de fikk myse tidligere. Karlsson liker løsningen med våtför, og tror det passer grisen.

– Eneste ulempen er at opplegget krever mye halm, noe som kan være utfordrene i enkelte år. Men med økologisk produksjon og uteareal krever brukes faktisk mindre halm. Karlsson tror han sparer 100 rundballer i året, og han har redusert forbruket fra seks til fem rundballer per purke og år. Antall salgbare smågriser ligger på 22,5 per purke.

– Det er ikke veldig høyt, men greit nok i et ekstensivt system. Jeg ville valgt samme system om jeg skulle bygd i dag, sier Karlsson og vektlegger fordeler som lave lave kostnader og et enkelt og fleksibelt bygg.

– Men jeg ville bygd fødeavdeling med større fødebinger, sier Karlsson.

 

EU-økologisk hos Scan

Økologisk produksjon i Sverige styres av slakteriene og hvilken avsetning de har for økologisk. Men det er klart større etterspørsel enn i Norge. Håkan Karlsson oppnår en merpris på cirka 70 prosent for økologisk smågris. Svinekjøtt betales med omtrent det dobbelte av konvensjonell gris, eller cirka 30 kr. kiloen. Også purkeslakt har nesten dobbel pris. I Sverige finnes to former for økologisk svineproduksjon. EU –økologisk er den minst strenge og mest vanlige. Her er det krav til at smågrisen skal bedøves ved kastrering (slik som vi har i Norge), og det er krav om bruk av høy eller silo til grovfôr. Dessuten skal selvsagt fôret være økologisk, og det skal være tilgang til et uteareal.