Publisert: 11.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Distriktstillegg på gris og sonegrenser


Distriktstillegg på gris og sonegrenser

 

Sonegrensene for distriktstilskudd på melk og kjøtt bør ikke endres. Det konkluderer et partssammensatt utvalg som har vurdert problematikken i lys av fjorårets jordbruksoppgjør. I rapporten beskrives dagens (2005) soneinndeling for utbetalt distriktstilskudd kjøtt slik:

 

 

Sone

Sats kr/kg

Område

Sone 1

0,00

Flat- og dalbygder på Østlandet, Rogaland og Trøndelag

Sone 2

4,05

Deler av Sørlandet, deler av Vestlandet, deler av Trøndelag og lavereliggende områder av fjellkommuner

i Sør-Norge og deler av Østlandets dalbygder

Sone 3

6,55

Høyereliggende områder av fjellkommuner i Sør-Norge, kystkommuner med vanskelig atkomstøykommuner

fra Hordaland til Møre og Romsdal, Nord-Trøndelags indre kommuner

Sone 4

10,50

Nordland og sørlige deler av Troms

Sone 5

11,10

Finnmark og nordlige deler av Troms

Sau sone 4

12,50

 

Sau sone 5

13,00

 

Gris

0,54

Vestlandet

Gris

5,40

Sone 4 og 5

Fjørfe

0,20

Vestlandet og Trøndelag