Publisert: 10.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Diskuterer merking av tinte kjøttvarer


Diskuterer merking av tinte kjøttvarer

 

Matvarer som har vært frosset og deretter tilbys som tint vare må opp til diskusjon. Det mener Mattilsynet, som nå inviterer bransjen og forbrukerne til en debatt om hvordan slike varer kan merkes på en tilfredsstillende måte. Det har som kjent blitt stor misnøye med merkingen av slike varer etter at det ble kjent at tinte kjøttvarer omsettes som ferske. Mattilsynet ønsker en merkeordning som bedre enn i dag tar vare på forbrukernes og bransjens behov.