Publisert: 11.09.2020 Oppdatert: 11.09.2020

Stikkord:

Digitaliserer matproduksjonen

Nofima er vertsinstitutt for et nytt senter for forskningsdrevet ­innovasjon, SFI Digital Food Quality.  


Bildet: Seniorforsker Jens Petter Wold (midten) leder SFI Digital Food Quality, mens Ragnhild Dargøy Whitaker leder et forskningsområde i SFI Harvest. Nofimas adm. direktør Øyvind Fylling Jensen er godt fornøyd med bevilgningen til sentrene for forskningsdrevet innovasjon.

 

Nofima er en viktig samarbeidspartner til Sintef Ocean og NTNU-senteret SFI ­Harvest – Technologies for sustainable biomarine value creation. Her er temaegt å utnytte marine ressurser lavt i næringskjeden. Grønn omstilling og bedre ressurs­utnyttelse er stikkord for begge forskningssentrene.

– Vi snakker om å entre den fjerde industrielle revolusjon, der digitale data er bærende elementet. Alle maskiner og instrumenter kommuniserer med hverandre og samarbeider via digitale nettverk. For matindustrien skaper dette helt nye mulig­heter, sier Jens Petter Wold i Nofima. Han skal lede SFI Digital Food Quality.