Publisert: 07.12.2020 Oppdatert: 07.12.2020

Stikkord:

Dette vil Mattilsynet forbedre

Mattilsynet følger opp den ­eksterne granskingen som KPMG gjennomførte av ­Mattilsynet i 2019. 


 

Granskingen viste at Mattilsynet har flere utfordringer med styring, organisering og forvaltningspraksis i virksomheten sin. Det er nå satt i verk tiltak for hvert av de åtte funnene fra KPMGs rapport. Her er de viktigste punktene;

• Dialog med næringene og kvalitet i tilsynsarbeidet har vært prioriterte innsatsområder i oppfølging av granskingen.

• Bruk av observasjonsskjema ved hvert tilsyn, er et av tiltakene som er innført. Dette skal sikre at tilsyns­objektet og Mattilsynet er enige om hva som er observert på tilsynet, og at dette skal kunne dokumenteres.

• Mattilsynet har også innført brukerundersøkelser etter tilsyn, fra september 2020. Brukerundersøkelsen sendes ut og besvares på SMS. Svar fra disse undersøkelse viser så langt at et stort flertall av brukerne sier de er svært fornøyd både med informasjon i forkant av tilsynet, forklaring på hva som ble observert under tilsynet, og på gjennomføring av tilsynet.

• Bedre kvalitetssikring av tilsynsrapporter er et annet tiltak. Det er etablert en ny retningslinje for inspeksjonsrapporter, og kvalitetssikring av rapportene skjer i regionale team. Dette er et viktig tiltak for å sørge for at Mattilsynet blir mer enhetlig i sin tilsynsvirksomhet.

• Mattilsynet vil i 2021 fortsette arbeidet med å forbedre kommunikasjon og kvalitet på tilsyn.

Landbruks- og matministeren har hatt jevnlig dialog med Mattilsynets direktør om oppfølging av granskingen i løpet av 2020, og er godt fornøyd med hvordan Mattilsynet følger den opp.