Publisert: 10.12.2018 Oppdatert: 10.12.2018

Stikkord:

– Dette handler om grisens omdømme

– Griseløftet er helt riktig vei å gå. Dette handler om grisens omdømme. Siste års negative fokus må snus til noe positivt, sier Tom Skammelsrud i Rakkestad. 


Bilde: Tom Skammelsrud bygde et konsesjonsgrisehus for slaktegris i 2009 etter en brann. Men konsesjonsregler gjør at han bare har innredet én avdeling til gris. Resten er maskinhall. – Jeg søkte om utvidet konsesjon men fikk helt riktig svaret nei. Det skal ikke være lett å få utvidet konsesjon, mener Skammelsrud.

På gården Gammelsrud i Degernes, øst i Østfold, driver Tom Skammelsrud 750 daa korn og svineproduksjon. Skammelsrud har satellittbesetning i purkering, og får 36 purker hver åttende uke. Men på grunn av overproduksjonen får han no to færre purker. 

Han fôrer fram 640 av smågrisene til slaktegris, og selger resten til en fast kunde. Fødeavdelingen har sju m2 store helt fikseringsfrie binger der smågrisene går igjen til salg. Slaktegris­avdelingen har binger hvor det maksimalt kan gå 15 griser. 

– Det hadde jeg i første innsett, men jeg synes at det fungerte dårlig med så mange i bingen.  I neste innsett hadde jeg 14, men nå med griseløftet kjører vi 12 i bingen, og det tror jeg er optimalt, sier Skammelsrud. Det eneste han har endret med griseløftet er nettopp å ha maksimalt 12 i slaktegrisbingen, pluss å gi mer strø. Det siste tror han er det vanskeligste med grisløftet. 

– Mer strø gir større utfordringer for oss som har vakumutgjødsling. Men vi får teste ut dette med ulike typer strø, sier Skammelsrud.

Bra for grisen og omdømmet
Skammelsrud var aldri i tvil om at han skulle være med på griseløftet.

– Grisen trenger et omdømmeløft etter siste års negative fokus. Dette er derfor et riktig skritt å ta, sier Skammelsrud. Ellers er gris et dyr som responderer veldig bra på mer trivsel. Skammelsrud tror flere av tiltakene i griseløftet bidrar nettopp til å gi grisen bedre trivsel, og det kan også være positivt for lommeboka. Selv har han hengt opp kjetting/leker i alle slaktegrisbingene, og gir strø/rotemateriale to ganger daglig. Det brukes alt fra høy og halm til flis og avispapir. 

BRANN: Tom Skammelsrud bygde et konsesjonsgrisehus for slaktegris i 2009 etter en brann. Men konsesjonsregler gjør at han bare har innredet én avdeling til gris. Resten er maskinhall. – Jeg søkte om utvidet konsesjon men fikk helt riktig svaret nei. Det skal ikke være lett å få utvidet konsesjon, mener Skammelsrud.