Publisert: 16.01.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dette er Norsvin USA nå

I 2012 er det ti år siden Norsvin fløy 600 griser til USA, for etablering av en egen foredlingsbesetning, Cheyenne, i Sør-Dakota. Her kan du lese mer om opp- og nedturer for norsvingenetikkens framferd i USA.


Dette er Norsvin USA nå

I 2012 er det ti år siden Norsvin fløy 600 griser til USA, for etablering av en egen foredlingsbesetning, Cheyenne, i Sør-Dakota. Her kan du lese mer om opp- og nedturer for norsvingenetikkens framferd i USA.

Darwin Tilstra er avlssjef i Norsvin USA. Her er noen av hans betraktninger rundt Norsvins posisjon i det amerikanske markedet. Charterflyet til USA i 2002 inneholdt purker og råner av ulike norsvinraser og krysninger. I dag tilbyr Norsvin sin genetikk i USA gjennom rasene landsvin, yorkshire og duroc, LY krysningspurker og farrasene LD, LDD og duroc. LDD er ¾ duroc og ¼ landsvin.

Hjertet på prærien

Langt ute på prærien i midt-vesten ligger foredlingsbesetningen Cheyenne, hjertet i Norsvins amerikanske populasjon. Cheyenne produserer renrasete purker for egen kjerne og videresalg, og råner av alle tre raser til Sage Creek seminstasjon, samt til en rekke andre seminstasjoner i hele midt-vesten. På Cheyenne står det totalt ca. 600 purker; 330 landsvin, 170 yorkshire og 100 duroc. Hver fjerde uke griser det 80 purker på Cheyenne. Nesten all sæd som brukes i besetningen flys inn fra Norge. Etter avvenning overføres smågrisen til oppfôringsbesetningen Cedar Ridge, hvor det unggrismåles etter norsvinmodell, med spekk/muskelmåling og eksteriørbedømming.

Tilbakeslag med Birchdale

I 2009 etablerte Norsvin USA oppformeringsbesetningen Birchdale. Kun et år senere slo det ut PRRS i besetningen, noe som satte Norsvins utvikling i det amerikanske markedet tilbake med nesten to år. Fra Birchdale skulle Norsvin videreselge hybridpurker og renavlsdyr til nye formeringsbesetninger. Utbruddet med PRRS kom akkurat når produktiviteten i besetningen hadde kommet skikkelig i gang og Norsvin skulle begynne å distribuere livdyr. Ingen vet sikkert hvordan viruset kom inn i besetningen, men mistanken rettes mot håndverkere og dårlig desinfisert verktøy.

Øvrige markedsandeler

Ca. 18 prosent av all grisen i USA har nå norsvingenetikk i seg. Norsvin er tungt inne blant mange av de aller største amerikanske svineprodusentene. Noen av dem begynner å få en lang fartstid med norsvingenetikk: Christensens Farms (CF) var Norsvin USAs første store kunde, og signerte avtale i 2005. CF har egen foredlingsbesetning med landsvin og produserer purker til bruk i egen avlspyramide. Totalt har CF ca. 163 000 purker, og utvider nå omfanget av norsvingenetikk i sitt system. CMS er en annen foredlingsbesetning tilknyttet Norsvins avlssystem. Totalt 1 200 purker inngår i besetningen, og hver fjerde uke griser 220 purker. Craig Salmela eier og driver besetningen i tett samarbeid med Norsvin USA. På sikt vil CMS inneha samme funksjon og rolle som Norsvins egen besetning Cheyenne. Ved å ha to foredlingsbesetninger reduseres omfanget av et eventuelt sykdomsutbrudd i en av besetningene.

Norsvins materiale

I følge Darwin Tilstra er Norsvin landsvin det beste landsvinet på det amerikanske markedet. Norsvin landsvin har historien, forskningsarbeidet i bunn, og resultater å vise til. Darwin mener det også er av stor betydning at Norsvins «Pure Norwegian Landrace» virkelig er det; et renraset dyr uten innslag av andre linjer. Dette gir stor genetisk gjennomslagskraft; og en oppnår full heterosiseffekt på avkommet ved å krysse inn Norsvin landsvin. Det er også stor interesse for Norsvins yorkshire-materiale. LY purkene gir blant annet større kull enn rene landsvinpurker. Darwin trekker også fram eksteriør, spenerekka, og avvenningsresultater som fordeler ved LY-purka. Dagens yorkshiremateriale får gode skussmål, men vi er avhengige av å ha en god yorkshire også om fem og ti år, bedyrer Darwin.

Oppfølging

Darwin Tilstra vektlegger betydningen av oppfølging i amerikansk svineproduksjon. Fôring gir enormt store utslag i produksjonen, og Norsvins materiale skal fôres noe annerledes enn mye annet materiale på det amerikanske markedet. Norsvin USA er ikke interessert i å selge dyr inn i et driftssystem som ikke er i stand til å håndtere materialet. Videre mener Darwin at Norsvin skal fortsette å bedre fôreffektiviteten ytterligere. Tilstra er jevnlig i Norge, og er etter seks år i Norsvin USA også blitt godt kjent med mange av de norske avlsbesetningene. Han har et helhjertet engasjement for Norsvin og norske svineprodusenter. I USA er han er ansvarlig for seleksjon av purker og råner og er også viktig når det gjelder salg og kundeoppfølging. Med sin lange fartstid i NUSA-sammenheng representerer han kontinuiteten i selskapet, og han vet hva som skal til for å lykkes med Norsvins genetikk.

CC MORGAN

I midten av desember var første grising i Norsvins nye amerikanske formeringsbesetning CC Morgan. Med 3 000 Norsvin landsvinpurker er dette den største enkeltbesetningen som noensinne er knyttet til Norsvins avlssystem.

Det nybygde anlegget til CC Morgan er lokalisert utenfor Alexandria i Minnesota, og eies av til sammen fem produsenter. De første purkene ble flyttet inn 28. november, og det vil grise 120 purker hver uke i besetningen. Besetningen er egenrekrutterende, og skal produsere Norsvin LY-purker for livdyrsalg. I alt 3 000 purker inngår i CC Morgan sitt system, der 90 prosent benyttes til produksjon av LY-kull, mens ca. 10 prosent blir rene landsvinkull for opprettholdelse av landsvinkjernen. Omsetning av ungpurker fra CC Morgan vil ligge på over 30 000 purker/år. Bakgrunnen for samarbeidet med CC Morgan var PRRS-utbruddet i Norsvins tidligere formeringsbesetning Birchdale i 2010. Det tas enda kraftigere forhåndsregler med smittebeskyttelse og sikkerhetstiltak enn det som ble gjort ved Birchdale. Landsvinpurkene i besetningen skal gjennom felttest tilsvarende purkene i norske avlsbesetninger. Med unntak av muskel og spekkmåling, skjer unggrismåling etter norsk modell med veiing og eksteriørbedømming. Det store datamaterialet Norsvin framover vil få fra CC Morgan har stor verdi i avlsarbeidet.