Publisert: 25.02.2021 Oppdatert: 25.02.2021

Stikkord:

600 svinebesetninger får tilsyn

Dette bør du legge vekt på

Tilsynskampanjen som Mat­tilsynet starter i svinenæringa i år avsluttes sommeren 2022. I år er planen å besøke om lag 400 produsenter, og 200 til neste år. Tilsynsbesetningene velges tilfeldig ut.  


Tore Mælumsæter

 

Men de skal representere alle produksjonskategorier, og tilsynsbesøkene gjennomføres over hele landet. Det er Veterinærinstituttet som gjør tilfeldige utvalg ut fra sine lister over produsenter. I gjennomsnitt vil én til to besetninger få besøk av en av Mattilsynets inspektører per dag. 

Bakgrunnen for kampanjen er selvfølgelig å finne i den tilsynskampanjen som ble gjennomført i Rogaland i 2017-18, Piraya-filmen som ble vist i juni 2019, samt diskusjonen som har gått i kjølvannet av disse begiven­hetene. Det er Landbruks- og mat­departementet som på bakgrunn av dette har bedt Mattilsynet om en ­vurdering av hvordan situasjonen i ­svinenæringa som helhet egentlig er. Tilsynskampanjen som ble kjørt i Rogaland var såkalt risikobasert, og viste derfor ikke noe helhetlig bilde av tilstanden i svine­næringa som sådan.

 

 

– Nå har svineprodusentene og Mattilsynets inspektører sjansen til å vise fram godsida også, sier Peer Ola Hofmo.

 

 

– Nyanser er viktige
– Hva tenker du om det som nå skal skje, overveterinær Peer Ola Hofmo i Norsvin? Tror du denne kampanjen vil få folk til å se på norsk svinenæring med andre øyne?

– Jeg håper jo det. Det er mange flinke og ansvarsfulle produsenter i næringa vår, og det hadde vært fint om også dette kommer fram slutt­rapporten og i folks bevissthet.

– Men avvik må en vel regne med også denne gangen?

– Det må vi selvfølgelig regne med. Men jeg håper at inspektørene løfter blikket når de er på besøk, og forsøker å se helheten i dyrevelferden og dyreholdet som skal beskrives. Det er forskjell på om det er for lite strø i alle, eller i én binge. Det er forskjell på alvorlige og mindre alvorlige avvik i forhold til dyrevelferd. Jeg håper at dette reflekteres i de rapportene som kommer ut til slutt. Nyanser er viktige hvis målet er å vise helheten.

Klare rutiner
– Hva bør så svineprodusentene gjøre for å forberede seg best mulig?

– Jeg tror de gjør klokt i å tenke detaljert gjennom hva de skal svare når de blir spurt om rutiner for det ene og det andre. Hvordan behandler du et sykt eller skadet dyr? Hvilke rutiner har du ved grising, kastrering osv. Min erfaring er at når en går inn i en besetning på kanskje 500 – 700 dyr så er det ikke unormalt at det finnes et dyr som er sykt eller skadet. Det viktige er at du som bonde viser og beskriver hvordan du angriper slike situasjoner, sier Hofmo.

– Hva bør bonden legge mest vekt på i sine forberedelser?

– Jeg tror det er særlig to forhold. For det første må bonden vise hvilken plan hun/han har for behandling av syke og skadde dyr. Som bonde eier du disse dyra, og med det følger det ansvar. Hvilke rutiner har du for eksempel for bruk av sjukebinger? Jeg håper det blir lite avvik for slike forhold. Et annet ­viktig område er at du har gode rutiner for bruk av rotemateriale, redebygging og strø. Adekvat mengde strø skal være tilgjengelig. Videre håper jeg at inspektørene sjekker rutiner for fiksering av purker i fødebinger, og etter bedekking. Jeg håper dette blir fulgt opp, og at inspektørene selvfølgelig slår ned på tilfeller av kastrering uten bruk av lokal bedøvelse og smerte­­stillende preparater. Produsentene bør bruke denne sjansen til å vise at det er mye god dyrevelferd i norske grisehus. Og inspektørene kan på sin side med fordel bruke sjansen til også å veilede bønder ved mindre avvik i større grad enn de har gjort til nå, synes Peer Ola Hofmo.

Flere detaljer
Nærmere detaljer om hvordan tilsyn­ene gjennomføres og hva som skal vektlegges, finner du for eksempel på Mattilsynets og Norsvins hjemmesider. Også KLF, Nortura og Norges Bondelags sider har informasjon om blant annet rettigheter og plikter.

Norsvin arrangerte et fysisk kurs for 20-25 inspektører i Mattilsynet i januar 2020. Det skulle vært gjennomført flere, men etter at koronaen kom ble det i stedet gjennomført digitalt kurs for ytterligere 80 inspektører i november. Hensikten var å gi både generell og spesiell informasjon om svinenæringa og praktisk svineprodulksjon.