Publisert: 17.09.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dette blir de målt på

Dette er de viktigste delementene som en avlsbesetning (foredlingsbesetning) med rent landsvin blir målt på.


Dette blir de målt på

Dette er de viktigste delementene som en avlsbesetning (foredlingsbesetning) med rent landsvin blir målt på.

Det er resultatene av disse dataene som danner grunnlaget for rangeringen mellom avlsbesetningene. Tallet i parentes viser hvilken vekting de forskjellige dataene har når avlsbesetningene skal rangeres opp mot hverandre. (kilde:Norsvins avlsweb)

// Avlsverdi aktive purker (seleksjonsverdi) (35%) // Beregna antall avvente per årspurke (20%)  // Vekt ved 21 dager (15%) // Vekt v/150 dager, unggrismåling (12,5%) // Andel målte purker av andel veide per kull (7,5%) // Datakvalitet, total feilprosent (5%) // Etterslep grisingsregistrering (2,5%) // Etterslep treukersregistrering (2,5%) P-rapport Krokstad (01.01.14-31.12.14) Beregna avvente per årspurke: 25,9 Antall avvente 104 Prosent førstekull 55,8 Levendefødte per kull 12,5 Dødfødte per kull 1,4 Avvente per kull 11,0 Vekt ved tre uker 7,50 (kilde: Ingris m/tillatelse fra eier)