Publisert: 03.07.2023 Oppdatert: 03.07.2023

Stikkord:

Jordbruksavtalen

Det viktigste for grisen er ivaretatt

16. mai ble Norges Bondelag og staten enige om en jordbruksavtale for 2024. Den totale ramma er på 4,147 milliarder kroner. – Den nye jordbruksavtalen har ivaretatt det viktigste som angår ­grisen, skriver Norsvin i en nyhetsmelding.


Kraftfôrprisen forblir ifølge organisasjonssjef Gyda Gaarder Tøraasen i Norsvin uendret som følge av jordbruksavtalen. 

– Ordningen med nedskriving av importerte karbohydratråvarer som kom inn i jordbruksavtalen i fjor videreføres. Ordningen har vært viktig for å sikre stabile råvarepriser til kraftfôr gjennom et år med betydelig variasjon og usikkerhet i de internasjonale råvaremarkedene. Import av andre råvarer til kraftfôr, som rapskake og soya, vil fortsatt påvirke kraftfôrprisen så lenge de internasjonale prisene er høyere enn hva tollsatsen er for disse varene, sier Gaarder Tøraasen.

 

Gyda Gaarder Tøraasen, organisasjonssjef i Norsvin SA

 

Kua ble prioritert
I jordbrukets krav fikk grisen høy prioritet under investeringsmidler. Statens tilbud fulgte i følge Norsvin ikke opp i like stor grad, og i protokollen fra forhandlingene er det kun kua som er spesifikt prioritert på investeringsmidler. 

– Det positive for grisen er at investeringer prioriteres til produksjoner med markedspotensial og dyrevelferd – her har grisen gode muligheter! Norsvin kommer til å jobbe videre med å øke bevisstheten om behovet for investeringer fremover hos beslutningstakere i regionale partnerskap, forklarer organisasjonssjefen.

Rammen på velferdsordninger styrkes med 236 millioner kroner. Taket på avløsertilskuddet øker med 30.000 kr, til 126.580 kr. Satsen øker med 76 kr, til 1600 kr per avlspurke og med 3 kr, til 55 kr per slaktegris. Distriktstilskudd på kjøtt øker med 45 øre for sone 4 og 5, satsene blir henholdsvis 6,05 og 6,95 kr. Dyrevelferd er prioritert i opp­gjøret. Likevel åpnet ikke staten for tilskudd til deltakelse i dyrevelferdsprogram. Tilskudd til distribusjon av sæd og til inseminering blir på fire millioner kroner. Dette fordeles mellom Norsvin og Geno.