Publisert: 09.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Det vanskelige året


Det vanskelige året

 

Nå er vi allerede godt i gang i det nye året. Dette blir nok kanskje det vanskeligste året noen gang for norsk svineproduksjon. Vi har veldig stor uro og usikkerhet rundt markedsbalansen, og vi frykter for prisene vi etter hvert vil få for våre produkter.

Jordbruksforhandlingene nærmer seg raskt, og her må vi være forberedt på at vi vil få et råkjør mot målprisene. Ved forrige overproduksjon fikk vi en reduksjon i målpris på over tre koner. Det har vi ikke råd til denne gangen. Målpris er en makspris som vi kun klarer å ta ut ved markedsbalanse, og i tider med overproduksjon kan vi ikke få ut den. Det er likevel viktig at vi har en høy målpris, slik at vi også i fremtiden har mulighet til å få ut en god pris for våre produkter når markedet tillater det.

Kampen om målprisene har allerede startet, verdikjedeutvalget for gris i Gilde Norsk Kjøtt har anbefalt en reduksjon i målpris på 50 øre. Og i studieheftet som Norges Bondelag hvert år sender medlemmene sine i forkant av forhandlingene, stilles det spørsmål ved om tida nå er inne, på grunn av overproduksjonen, til å ta 200 millioner fra målpris på gris for å bruke dette til å styrke målpris på andre husdyrslag. Dette vil da bety 2 kroner ned i målpris på gris!

Det er veldig viktig at svineprodusentene engasjerer seg i dette. Å senke målprisen nå, fordi prisen ikke tas helt ut på grunn av overproduksjon, er helt galt å gjøre etter mitt syn. Det er nesten umulig å få hevet målprisen igjen ved en senere anledning. Også ut fra usikkerheten knyttet til avtalene som kommer i forbindelse med WTO forhandlingene blir det feil å redusere målprisen nå.

Når det gjelder WTO er alt usikkert. Ingen vet hvordan den nye avtalen blir, eller hvilket år som blir brukt som såkalte referanseår. Men det vi vet er at det blir en avtale, og at den helt sikkert vil innebære en kraftig reduksjon i gul boks (målpriser), kanskje så mye som 60 %. Derfor er det viktig at vi klarer å opprettholde en så høy målpris som overhodet mulig, og aller helst burde gul boks vært fylt helt opp, slik som faktisk danskene anbefaler.

Det er lett å se hvilke priser vi vil måtte leve med hvis vi kutter dramatisk på målpris ved årets jordbruksforhandlinger, for så i neste omgang å få et kutt på 60 % p.g.a. WTO-avtalen. Dette er det viktig at vi tar inn over oss. Vi må også skape forståelse for dette i de andre delene av jordbruksnæringa. Grisen er tross alt veldig viktig for det totale jordbruket i Norge.