Publisert: 10.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Det umulige er mulig

Fôrforbruket vil alltid variere litt gjennom året. Men det er fullt mulig å komme ned i et fôrforbruk på 2,2 fôrenheter per kilo tilvekst over tid. Det kan faktiske Ingrisresultater fra en SPF/FTS-besetning i Trøndelag dokumentere. Les reportasjen på neste side. I tabellen på denne siden ser du forbruket gjennom de siste to og et halvt år.


Det umulige er mulig

Fôrforbruket vil alltid variere litt gjennom året. Men det er fullt mulig å komme ned i et fôrforbruk på 2,2 fôrenheter per kilo tilvekst over tid. Det kan faktiske Ingrisresultater fra en SPF/FTS-besetning i Trøndelag dokumentere. Les reportasjen på neste side. I tabellen på denne siden ser du forbruket gjennom de siste to og et halvt år.

 

01.07-31.12 2005

01.01-01.08 2006

02.08.06-28.06.07

29.06-18.12 2007

01.07.05-18.12.07

Antall dager

184

213

331

173

901

Daglig tilvekst gram

1050

1030

1041

1102

1065

FEg pr gris pr dag

2,18

2,38

2,22

2,65

2,35

FEg per kg tilvekst

2,07

2,31

2,13

2,40

2,21

Vekt v/innsetting

18,6

20,3

16,5

17,0

17,8

Fôrdager pr gris

91

89

96

100

93

Kjøttprosent

57,2

57,4

57,8

57,2

57,5

Sykdomsanm.  i alt %

1,7

0,0

0,0

0,0

0,3

Døde %

0,9

1,2

1,1

1,2

1,1

Kasserte %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Leddsykdommer

0

0

0

0

0

Diaré

0

0

0

0

0