Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Det startet i Østerdalen

Starten på dette prosjektet skjedde på Deset i Østerdalen høsten 1996, på en gård hvor grisehuset var spesialombygd for dette formålet.


Det startet i Østerdalen

Starten på dette prosjektet skjedde på Deset i Østerdalen høsten 1996, på en gård hvor grisehuset var spesialombygd for dette formålet.

 

Blant annet var «fødeavdelingen» ombygd, det var bygd på et avansert inngangsparti med dobbel smittesluse og dusj. Ute på gårdsplassen ble det tatt «keisersnitt» (hysterektomi) på 12 purker, hvorav 10 kom fra Solberg. Purkene ble bedøvet før børen med alle grisungene ble skåret ut og sluset inn i grisehuset gjennom et desinfiserende jodbad for å hindre smitteoverføring fra purkene til grisungene. Inne i grisehuset sto et eget team klar til å frigjøre grisungene. For å sikre størst mulig overlevelse ble «keisersnittet » utført på dag 117 – 118 ute i drektigheten. I alt 21 personer deltok, hvorav et uteteam på 9 som var ansvarlig for uttak av børen og et inneteam på 12 som var ansvarlig for uttak og oppfølging av smågrisene.

Grisungene ble satt i en nyoppusset fødeavdeling som var oppvarmet til +33°C, nærmest som en stor kuvøse. Alle grisungene ble fôret med melkeerstatning gjennom en magesonde hver 2. time inntil de drakk selv av drikkekar. Etter 12 timer var det kun et fåtall grisunger som måtte fôres med sonde. Grisungene fikk ikke råmelk, men de første 10 dagene fikk de en bakteriekultur for å stabilisere tarmfloraen. Det ble ikke foretatt annen medisinsk behandling av dyra, annet enn ved sykdom. Dødeligheten de første 4 ukene var på 18,9 %.

Purkene ble deretter inseminert, og den 23 juni 1997 ble 44 purker og 2 råner transportert til Solberg. Den første norske SPF-besetningen var etablert.