Publisert: 29.04.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Det nye dyrematerialet – Norsvin LZ

Yorkshire bidrar med 25 prosent av genene i den norske slaktegrisen, og Norsvin står nå midt i overgangen til Z-linje yorkshire, som benyttes på morsiden i det norske krysningsopplegget.


Det nye dyrematerialet - Norsvin LZ

Yorkshire bidrar med 25 prosent av genene i den norske slaktegrisen, og Norsvin står nå midt i overgangen til Z-linje yorkshire, som benyttes på morsiden i det norske krysningsopplegget.

Frem til 2013 ble landsvinpurkene i formeringsbesetningene bedekt med yorkshire-sæd fra den svensk/finske genetikkleverandøren Nordic Genetics. Dette ga LY-purker for salg til bruksbesetningene. Det var for å sikre et konkurransedyktig avlsmateriale på morsiden, at Norsvin besluttet å bytte leverandør av yorkshire, og avtale med det nederlandske avlsselskapet Topigs ble underskrevet våren 2012. Nye Z-linje råner, produsert i Norsvins norske oppformeringsbesetning, er gradvis faset inn på seminstasjonen, og erstatter Y-linjerånene fullstendig til høsten 2014. Alle hybridpurkene som produseres i Norge vil dermed være LZ-krysning til årsskiftet 2014/2015.

 

Forventede endringer

Norsvin har forventninger om at den nye LZ-purka vil bidra med flere levendefødte og avvente smågris og lavere spedgrisdødelighet. Vi forventer også ei mer robust purke og livskraftige smågriser. Den nederlandske Z-linja har nok noe større evne til å avleire fett enn det vi har vært vant til hos LY-purka, og Norsvin er nå ute i besetninger for å skaffe data på spekk- og muskelmål hos den nye hybridpurka. Foreløpige tall fra 94 ungpurker (42 LY og 52 LZ) viser at LZ-ungpurkene har noe mer spekk (13,3 mm) ved bedekning enn LY-ungpurkene (11,8 mm), mens det er ingen forskjell i muskelmål (LZ = 54,0 mm, LY = 54,2 mm).

 

Fôring av LZ purker

Datainnsamlingen har også vist at mye av variasjonen i spekk- og muskelmål skyldes forskjeller mellom besetninger, og det er nærliggende å tro at det skyldes ulike fôringsregimer. I Norge har vi en tradisjon for å bruke relativt mye purkefôr. Ved siden av høye purkefôrkostnader, fører dette også til at eldre purker i mange norske besetninger er unødvendige store og tunge. Norsvins anbefalinger vektlegger verdien av ei stor og robust ungpurke ved grising, men anbefaler samtidig en restriktiv strategi for fôring av eldre drektige purker, både gjennom energitildeling og fôrvalg. LZ-hybridenes større evne til fettavleiring gjør at fokus på fôring og holdvurdering av purker i drektighet er ekstra viktig i innfasingsperioden av Norsvin LZ. Våre nye fôringsanbefalinger tilpasset LZ-purka er tilgjengelige på våre hjemmesider: http://www.norsvin.no/norsvin.no/Fag/Skjemaer-og-veiledninger. Fôringsanbefalingene er også godt egnet til bruk på LY-purka. Ønsker du papirversjon av anbefalingene? Send en epost til norsvin@norsvin.no.

 

Fôring av LZ kastrater/slaktegris

Foreløpige erfaringer i Norge tyder på at Z-linjen gir en rasktvoksende og fôreffektiv gris. Et kjennetegn ved Z-rasen som mordyr, er som nevnt dens robusthet. Når det gjelder slaktekvalitet forventer vi større fettavleiring som fører til lavere kjøttprosent på renraset Z. Noe av den effekten må vi forvente også dukker opp i LZ-purker og kastrater, og for ordinær slaktegris med 25 prosent Z-linje. Dette bør man ta hensyn til i fôringa. Mer informasjon om fôring av LZ kastrater og ordinær slaktegris finner du på norsvin.no/norsvin.no/Fag.

 

Fremdrift for innfasingen av Z-linje yorkshire

2012: Avtale om nytt Z-linje avlsmateriale signert med det nederlandske avlsselskapet Topigs. 2013-2014: Innfasing av Z-linje seminråner på Norsvins seminstasjon. Høsten 2014: Innfasing av seminråner ferdig. Alle yorkshireråner er Z-linje. Årsskiftet 2014/2015: Alle hybridpurker som produseres vil være Norsvin LZ. >2016: Fra 2016 vil alle 1. kullshybrider som griser være 100 prosent LZ. Det vil ta lenger tid før det kun er LZ-purker i produksjon i Norge.

 

Forklaringer

Y-linje yorkshire: Opprinnelig («gammel») yorkshire. Svensk/finsk avlsmateriale benyttet fram til høsten 2014. Z-linje yorkshire: Ny yorkshirelinje fra Norsvins nederlandske samarbeidsparter Topigs. Faset inn i løpet av 2013/2014. Hybridpurke: Den kommersielle norske slaktegrisen er avkom av ei hybridpurke, som fram til nå har vært krysning mellom landsvin og Y-linje yorkshire. Framtidas hybridpurke er LZ, krysning mellom landsvin og Z-linje yorkshire. Hybridpurkene produseres i formeringsbesetninger, for salg til smågris/kombinert-besetninger, samt i bruksbesetninger med egen rekruttering. Kommersiell slaktegris: Slaktegrisen går fra å ha LY mor til LZ mor. Innslaget av yorkshire i slaktegrisen blir uendret: 25 prosent.