Publisert: 25.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Det nære i sentrum for grisebønder i Vestfold

 


Det nære i sentrum for grisebønder i Vestfold

 

Gården, familien og meg selv var tre temaer som Norsvin Vestfold satte i sentrum da de arrangerte familiehelg for 57 voksne og 47 barn på Morgedal Hotell i midten av januar. Til å snakke om temaet var Tore Brandtzæg invitert. Han har jobbet med mange omstillingsprosjekter i større bedrifter, men tok utgangspunkt i det som ligger familiemedlemmer nærmest når opp- og nedturer skal takles. Budskapet ”Jeg må gjøre noe med det jeg kan gjøre noe med”, traff forsamlingen godt. Det er vel og bra å være opptatt av rammebetingelser, EU og WTO, men det er enda viktigere å gå tett på gården, familien og sin egen situasjon. Hva kan jeg gjøre for min situasjon, med det utgangspunktet jeg og vi har til rådighet? var et av spørsmålene som ble stilt, rapporterer Tone Sæter i Norsvin Vestfold. De hundre frammøtte hadde en trivelig og tankevekkende helg i vintervakre omgivelser i Morgedal, hvor blant annet aking og natursti også sto på programmet.