Publisert: 07.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Det er rikelig å ta av!


Det er rikelig å ta av!

 

Det har i den siste tiden pågått en diskusjon om tilgjengeligheten av forskjellige sesongbetonte produkter av svin i dagligvareforretningene rundt om i landet. Dette har nok forundret mange av oss svineprodusenter, siden vi vet veldig godt at det i alle fall ikke er mangel på råstoff som fører til underdekningen. Det er vanskelig for oss å forstå hvilke mekanismer som virker inn og som fører til underdekning i enkelte forretninger, men det er sannsynligvis en rekke gode og dårlige forklaringer til at dette skjer, og det går til en viss grad an å akseptere at det kan mangle enkelte produkter i korte perioder når etterspørselen er ekstra stor. Men at det mangler et bredt spekter av produkter over lengre tid, er vanskelig å forstå og akseptere. Særlig i tider hvor vi svineprodusenter er så totalt avhengige av veldig godt salg av produkter av svin. Det er ikke tvil om at ved å øke salget av svinekjøtt noen prosent vil dette slå positivt ut på overproduksjonstallene. At det løser våre problemer er vel å ta hardt i, men det hjelper oss godt på veg. Når salget heller ikke øker noe i forhold til fjoråret, blir vi heller ikke så glade. Vi tenker alle at første bud i alle fall er at forbrukerne finner de varene de vil ha når de er ute på handleturene sine. Og finner de ikke svinekjøtt i den varianten de hadde sett for seg at de ville ha, velger de et annet produkt, gjerne kylling.

Det er helt naturlig for oss å tenke slik at når det er så mye råstoff å foredle, så er det bare å gire opp tempoet i foredlingen og pøse produkter ut i markedet slik at alle får det de måtte ønske til en hver tid. Tilgjengelighet skaper tillit både hos forbruker og produsent. Og kanskje kunne det være lurt å bruke midler på noen ekstra billige salgskampanjer.

Vi får håpe og tro at dette er et problem som bare har vært i enkelte områder av landet. Og at vi tross alt kan si at vi har lært noe av dette. Og at vi er enige om at dette vil vi ikke skal skje igjen. Da er vi allerede godt på veg til å lykkes!

Til alle sammen, nyt grisen, det er rikelig å ta av!