Publisert: 28.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Det bygges fortsatt


Det bygges fortsatt

 

Både svineprodusenter og kjøttbedrifter bygger fortsatt nye hus. Noe kan forklares ut fra behov for oppgradering og teknisk videreutvikling både når det gjelder effektivitet, økonomi og dyrevern. Men vi ser også at det foregår en form for posisjonering som har med forventninger til framtida å gjøre. Vi skriver en del om dette i denne utgaven av Svin. Ofte vil det være en kombinasjon av forklaringene ovenfor som ligger bak beslutninger om å bygge nytt, enten det gjelder slakteri eller primærproduksjonsbygg.

Strukturen i hele verdikjeden endrer seg. Både enkeltprodusenter og aktører i sluttmarkedet ser verdien av å henge med i utviklingen. Noen prøver å gjøre et kraftig rykk i det ustabile feltet.

Strukturutvikling er et veldig kjent fenomen for alle som har fulgt norsk svineproduksjon i noen år. De som bygger nå har naturligvis tro på en lysere dag i morgen. Og den kommer nok. Men faren denne gangen er at natta blir en god del lenger enn forrige gang. Det blir spennende å se om eksempelvis avtalepartene i jordbruksforhandlingene betrakter situasjonen som så ekstraordinær at en velger å gå inn for ekstraordinære løsninger.