Publisert: 03.12.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Dere må holde styr på volumet

– Kronemessig har norsk landbruk holdt følge med andre grupper. Men svin/korn-modellene har ikke hengt like godt med i det siste, og det tror jeg skyldes at vi ikke har greid å hente mer ut av markedet.

 


- Dere må holde styr på volumet

– Kronemessig har norsk landbruk holdt følge med andre grupper. Men svin/korn-modellene har ikke hengt like godt med i det siste, og det tror jeg skyldes at vi ikke har greid å hente mer ut av markedet.

 

– For svineprodusentene, som henter så vidt lite av sine inntekter over budsjettet, er det helt avgjørende å holde styr på produksjonsvolumet i forhold til salget. Det koster veldig mye å takle selv mindre overskuddsvolumer av kjøtt med de rammebetingelsene vi har i dag, sa generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag, som hadde lønnsomhet i svinenæringa som sitt tema på Gris i ’10. Han trodde likevel at det var en viss aksept hos matvarekjedene for å ta ut prisøkninger, selv om det har vist seg vanskelig den siste tida. – I Norges Bondelag jobber vi også for å endre andre rammebetingelser som er viktige for svineprodusentene, for eksempel når det gjelder bedre skatt- og avgiftsordninger, muligheter for å få til en fondsordning, og økte avskrivningssatser, sa Skorge blant annet. Han slo fast at grisen er viktig for norsk kulturlandskap, og han mente det ville være svært krevende å ha en svineproduksjon som baserer seg på importerte råvarer.