Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Der butikken tar seg av bøndene

Nesten alle engelske bønder er sterkt integrert med dagligvarekjedene gjennom avtaler og kontrakter. Ikke minst gjelder dette på fjørfe- og svinekjøttsektoren. Prisene avtales mellom kjede og bonde.


Der butikken tar seg av bøndene

Nesten alle engelske bønder er sterkt integrert med dagligvarekjedene gjennom avtaler og kontrakter. Ikke minst gjelder dette på fjørfe- og svinekjøttsektoren. Prisene avtales mellom kjede og bonde.

I England er det ikke slik at National Farmers Union (NFU) forhandler priser på vegne av medlemmene sine. NFU har snaut 50 000 medlemmer. I England og Wales er det til sammen om lag 100 000 bønder. Kooperasjonen i England driver med svært stor og allsidig virksomhet, men på dagligvaresiden er ikke den engelske kooperasjonen stor.

 

De fire store

Det er de fire kjedene Tesco (28,6 prosent), det Wal-Marteide ASDA (17,4 prosent)), Sainsbury’s (16,5 prosent) og den nord-engelske kjeden Morrisons (11,5 prosent) som dominerer markedet. Kooperasjonen har ikke mer enn drøyt seks prosent av matmarkedet. Disse kjedene har egne produsentgrupper til å forsyne seg med de produktspesialitetene de ønsker. De aller best betalte kjøttprodusentene kan finnes i en gruppe, og da må de tilfredsstille spesifikke krav og dokumentere at kravene. Andre produsentgrupper kan bestå av bønder som produserer etter spesielle dyrevelferdskrav, og får ekstra betalt for det. Produktvariasjonen er stor, og derfor har de store kjedene en hel rekke med forskjellige produsentgrupper som de holder tett kontakt med.

Bøndene fornøyd

– Bøndene er ganske fornøyd med hvordan dette fungerer. Det fungerer atskillig bedre enn tidligere da kjedene kjøpte direkte fra markedet. Da var kjedene mye mer frikoplet fra direkte produsentkontakt. Nå er det tvert i mot en strategi fra kjedenes side å knytte tette og direkte bånd til primærprodusentene. Dette gir dem selvsagt enda bedre sikkerhet for framtidige leveranser, men det gir også kjedene en mulighet til å kunne profilere produkter og spesialiteter på en helt annen måte enn før. Kjedene tar rett og slett mer ansvar for bøndene enn tidligere, og de bruker dette aktivt i markedsføringen. «We take care of the farmers», er melodien nå. Vårt inntrykk er også at dette fungerer bedre for bøndene enn tidligere da de fikk oppgjør fra slakteri- og foredlingsbedrifter som solgte videre til kjedene. Nå er det etablert direkte koplinger mellom bonde og kjede/forbruker, sier Philip Hudson i National Farmers Union til Svin.