Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Den vanskelige tredjerasen!


Den vanskelige tredjerasen!

 

Vi har for tiden en aktiv diskusjon i svine-norge om farraseproblematikken. Leverandørene til de private slakteriene har ikke tilgang til duroc, og KLF vurderer nå import av hampshire, slik at deres leverandører også kan få et tilbud om bruk av en tredje rase.

Norsk Kjøtt tok initiativ på 80-tallet til en utprøvning av en tredje rase. Etter å ha utprøvd hampshire og duroc bestemte man seg for duroc. Importen av duroc og den videre avlen på duroc har siden blitt bekostet av kjøttsamvirket, mens det praktiske avlsarbeidet har blitt utført av Norsvin. Dette er bakgrunnen for at det fram til nå bare er medlemmer av kjøttsamvirket som har hatt tilgang til duroc.

Norsvin har hele tiden ment at den beste løsningen vil være om vi kan samarbeide om en felles tredje rase i Norge, det vil være best både avlsmessig, økonomisk og helsemessig. Vi håper derfor at det fremdeles kan være mulig å finne en samarbeidsløsning om den tredje rasen. I lille svine-norge bør vi kunne samarbeide om de viktige faglige tiltakene som avl og forebyggende helsearbeid. Skulle det være umulig å komme fram til en samarbeidsløsning er det viktig at en eventuell import gjøres slik at vi ikke risikerer at den gode svinehelsa vår blir ødelagt.