Publisert: 11.01.2019 Oppdatert: 11.02.2019

Stikkord:

Best når det gjelder

Den tredje purkefôringsfasen

Overgangsfôring fram mot ­grising forbereder både ­purkene og smågrisen. Det ­bidrar til kortere grisingstid og bedre spedgrisoverlevelse.


Perioden fra tre uker før grising og fram til og med grisingen representerer en tredje fase. I denne perioden skjer det meste av fostertilveksten, og purkas jur utvikles for å kunne produsere råmelk og melk. Med økende kullstørrelser, økt variasjon i fødselsvekt og større andel lettvektere er det viktigere enn noen gang å optimalisere forholdene rundt selve grisingen. Bruk av overgangsfôr, f.eks Format Fødsel, med en sammensetning som forkorter grisingstida og øker råmelksproduksjonen, er av direkte betydning for spedgrisoverlevelsen.

Av Felleskjøpets egne kunder er det bare 20 prosent som har tatt i bruk dette verktøyet. Men bevisste produsenter, som registrerer resultatene de oppnår i fjøset, ser at denne ekstra arbeidsinnsatsen betaler seg. Brukerne bytter ut halvparten av ordinær fôr­rasjon med overgangsfôr den siste måneden fram mot grising, og dette foregår i hovedsak manuelt. Fôret er ikke spesielt kostbart, men krever altså bruk av noe ekstra tid. Men kanskje oppdager produsenten også andre ting i løpet av denne runden med trillebåra, som kan være lurt å ta tak i? Ekstra tilsyn fram mot grising er for­nuftig, og det er store muligheter for at du sparer noe tid i løpet av grisingsdagene når forarbeidet er gjort godt. Og kanskje er det færre døde i trillebåra på tilsynsrundene de første to ­kritiske dagene etter grising?

Perioden fra tre uker før grising og til og med grisingen representeres purkas tredje fase. Da utvikles fostertilveksten og purkas jur for å kunne produsere råmelk og melk. [Foto: Petter Nyeng]

Vil du ha optimale resultater? Fasefôring av purker er nødvendig

Det er fem år siden Felleskjøpet lanserte nytt purkefôr og ny rådgivning om fôring av høyproduktive purker. Omtrent samtidig kom de første, nye TN70-purkene inn i norske besetninger. Utviklingen av fôret og rådgivningen bygger på internasjonal forskning, men minst like viktig var forsøk og ­testing av konseptet under norske forhold på Mære Landbruksskole. Resultatforbedringen på Mære har vært ­formidabel. Likevel er det fortsatt bare 50 prosent av purkene i Norge som nyter godt av konseptet i sin helhet.

Hva er fasefôring av purker?
Fasefôring av purker betyr å bruke ­riktig fôr i de ulike fasene av purkenes syklus, altså drektighetsfôr i drektig­heten og laktasjonsfôr i dieperioden, samt bruk av overgangsfôr i forbindelse med grising. 

Full utnyttelse av fasefôringskonseptet vil forbedre den enkeltes økonomi, og en investering i ekstra silo og fôringssløyfe vil betale seg i løpet av relativt kort tid. Man kan forvente purker med bedre helse og økt fruktbarhet, og derfor oppleve en vesentlig forbedring av produksjonsresultatene. En mer presis tildeling av næringsstoffer i takt med purkas varierende behov vil også spare miljøet for unødvendige utslipp. Vi må regne med at fokus på utslipp fra landbruket vil øke. 

Bedre dyrevelferd, økonomi og miljø
Behovet for næringsstoff i drektigheten, som er på hele 16,5 uker, er helt forskjellig fra behovet i den knappe fem uker lange dieperioden. Omtrent halvparten av fôret som purkene eter går med i drektighetsperioden, men behovet for eksempelvis protein er svært lavt i denne perioden. Protein er en kostbar del av fôret, og det er store beløp å spare på å legge dette på et mer fornuftig nivå. Purkene har ingen glede av overskuddsprotein, men må i stedet bruke energi på å skille ut et overskudd. Noe ekstra energi i starten av drektigheten er viktig for gjenoppbygging av hold, men man ønsker ikke høg tilvekst mellom hver dieperiode. Store dyr krever mye vedlikeholdsfôring. Det er først i de siste tre-fire ukene av drektigheten at næringsbehovet øker p.g.a. stor fostertilvekst og oppbygging av jur og fosterhinner, og da er det nødvendig å øke tildelingen av drektighetsfôr noe.

En annen viktig egenskap i drektighetsfôr er høyt fiberinnhold som gir purkene metthetsfølelse i en periode hvor de skal ha lite fôr. Fiberrikt fôr og rikelig med grovfôr forbereder også purkene på det høge fôropptaket de må ha i dieperioden, og beskytter også mot magesår. Bruk av drektighetsfôr er derfor god dyrevelferd.

Bruk spesialisert diefôr
Mens mye av drektighetsperioden er knyttet til vedlikehold, er dieperioden en svært krevende periode for purkene. Purkene skal produsere melk til 12 – 16 grisunger som skal vokse 250 g/dag fram mot avvenning. Smågris med høge avvenningsvekter er bedre rustet til et selvstendig liv og etter dieperioden. Skal man lykkes med dette må man stille svært høge krav til die­fôret. Her skal det absolutt ikke spares på verken protein eller energi. Nok og riktige næringsstoffer sikrer ikke bare høg melkeproduksjon, men hindrer også stort holdtap hos purkene. Stort holdtap nedsetter fruktbarheten og øker faren for bogsår. 

Forsøk på Mære
Resultatene ved Mære Landbruksskole har forbedret seg kontinuerlig siden Felleskjøpet Fôrutvikling startet med forsøk her, og dette gjelder både før og etter innføring av ny hybridpurke. Deler av forbedringene kan selvsagt tilskrives genetikken, men det er vår påstand at de ikke ville oppnådd dagens resultater uten riktig fôr og ­fôringsstrategi for purkene i de ulike fasene. I 2017 klatret Mære Landbruksskole opp på femte plass i InGris’ ­årsstatistikk, til tross for at dette er en skole med mange ulike personer innom drifta.

Grising er en kraftanstrengelse

Fôring rundt grising; mindre, men oftere. 

Selve grisingen er en kraftanstrengelse for purkene, og varer i flere timer. Dersom det er mange timer siden forrige fôring når grisingen starter, vil man oppleve at purka «går tom» og grisingen vil da kunne trekke ut i langdrag. Dette er uheldig for både mor og avkom. Å fordele fôrrasjonen på flere fôringer i dagene rundt forventa grising, sikrer jevnt, høgt blodsukker og hindrer forstoppelse. Fiberinnholdet i overgangsfôret brytes ned over lengre tid og stabiliserer blodsukkeret. Format Fødsel passer derfor særlig godt i et slikt fôringsregime.

Kanskje oppnår du rekordresultat i 2019? Lykke til.