Publisert: 10.01.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

De ti mest fryktede landdyrsjukdommene

Salmonellose er den av dyresjukdommene som ikke overvåkes og bekjempes i regi av EØS-avtalen som utgjør størst potensiell risiko for norsk dyrevelferd, dyre- og folkehelse og samfunnsøkonomi.


De ti mest fryktede landdyrsjukdommene

Salmonellose er den av dyresjukdommene som ikke overvåkes og bekjempes i regi av EØS-avtalen som utgjør størst potensiell risiko for norsk dyrevelferd, dyre- og folkehelse og samfunnsøkonomi.

Dette viser en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). Vurderingen har rangert de ti viktigste dyresjukdommene som ikke reguleres av EØS-avtalen etter sannsynlighet for introduksjon og spredning i Norge. Og svineinfluensaen kommer på andre plass. Her er lista; •Salmonellose •Svineinfluensa •Valpesjuke •Paratuberkulose •Storfeets virusdiare (BVD) •Hestesjukdommen snive •Storfeets mycoplasma-infeksjon (Mycoplasma bovis) •MRSA (Methacillin-resistente Stapylococcus aureus-infeksjoner) •Drøvtyggersjukdommen Q-feber •Lukket yngelråte hos bier

71 dyresjukdommer

VKM har identifisert i alt 71 dyresjukdommer og vurdert og rangert disse i en risikovurdering. Vurderingen er utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet. Den skal inngå som bakgrunn for Mattilsynets arbeid med den framtidige dyrehelseforvaltningen. Nå legges det opp til at ressursene i større grad enn i dag skal brukes på sjukdommer og helsetilstander som har eller kan ha generelle skadevirkninger for samfunnet.

Flere griseutfordringer

Risikovurderingene bygger i hovedsak på kjente, internasjonale veiledninger fra FNs matvareorganisasjon FAO og Verdens dyrehelseorganisasjon OIE. I den samlede risikovurderingen peker salmonellose seg ut med en større risiko for skade enn andre sjukdommer. Salmonellose scorer høyt når det gjelder fare for introduksjon og spredning. Salmonellose har også store konsekvenser for dyrehelse og folkehelse fordi sjukdommen kan overføres fra dyr til mennesker, og for samfunnsøkonomien. Vi har lite av sjukdommen her i landet i dag. Deretter følger svineinfluensa, valpesjuke, paratuberkulose og virusdiare hos storfe (BVD). Risikovurderingen viser at de fem viktigste sjukdommene rangert ut fra risiko for introduksjon og videre spredning i Norge er Mycoplasma bovis-infeksjon (mycoplasmainfeksjon hos storfe), respirasjons- og reproduksjonssyndromet PRRS hos gris, de overførbare mage- og tarmbetennelsene TGE og PED hos gris, Mycoplasma hyopneumoniae-infeksjon (mykoplasma-lungebetennelse) hos gris og virusdiaré (BVD) hos storfe. De sjukdommene som er rangert høyest når det gjelder overordnet betydning for folkehelsen, er toksoplasmose, EHEC/STEC-infeksjoner, campylobacteriose og salmonellose.