Publisert: 26.11.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

De tar i mot utlendingene

De gjør en jobb som er gull verdt for Topigs Norsvin. Disse besetningseierne tar i mot store og små grupper av besøkende fra inn- og utland, ofte på kort varsel.


De tar i mot utlendingene

De gjør en jobb som er gull verdt for Topigs Norsvin. Disse besetningseierne tar i mot store og små grupper av besøkende fra inn- og utland, ofte på kort varsel.

I slutten av oktober møttes de for første gang til samling i Hamar. Her ble de vist rundt i Norsvins nye lokaler, men hovedhensikten var naturligvis å utveksle felles erfaringer, samt bli oppdatert og orientert om Topigs Norsvins arbeid på eksportfronten. Her fikk besøksbesetningene en klar forståelse av hvorfor og hvordan de er viktige i salgs- og eksportsammenheng. Det samme gjorde de ansatte på Norsvin Delta. Ved hvert besetningsbesøk er det som regel obligatorisk å besøke rånetestingsstasjonen med computerteknologien også.

Det er blant annet viktig å vise fram det nye mormaterialet TN70, faktisk i større grad enn landsvinet. Noen av de første TN70-kullene ble implementert i Norge og Nederland, og mange er interessert i å studere dem. Flaggskipet vårt, det norske landsvinet, er allerede godt kjent over store deler av verden etter å ha vært mange år i store markeder.

– Oppformeringsbesetninger brukes i mindre grad som besøksbesetninger nå. Vi viser i første rekke fram kommersielle besetninger med resultater som ligger over Ingris-gjennomsnittet, sier Øystein Jørem i Topigs Norsvin. Men også et par slaktegrisbesetninger med tung gris og duroc som far brukes en del i besøkssammenheng, sier han.

Et annet tema for samlingen var naturligvis helse- og smittefare i forbindelse med trafikk av besøkende.