Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dårligere fôrutnyttelse i Danmark

Danskene har i ulike undersøkelser kommet fram til at fôrforbruket til slaktegris generelt er høyere med hjemmemaling enn ved kjøp av kraftfôr.


Dårligere fôrutnyttelse i Danmark

Danskene har i ulike undersøkelser kommet fram til at fôrforbruket til slaktegris generelt er høyere med hjemmemaling enn ved kjøp av kraftfôr.

 

Danskene har i ulike undersøkelser kommet fram til at fôrforbruket til slaktegris generelt er høyere med hjemmemaling enn ved kjøp av kraftfôr. Det er ikke utypisk at det kan være 0,1 til 0,2 FEg høyere. I tidsskriftet Hyologisk refereres en undersøkelse fra Danske Slagterier. Artikkelen fokuserer på at fôrforbruket i slaktegrisproduksjon ikke viser noen framgang, og den ligger på nesten 2,9 FEg i snitt. Hjemmemaling nærmest antydes som en årsak.

Undersøkelsen det refereres til har delt 200 slaktesvinbesetninger i to grupper, besetninger med høy fôrutnyttelse, og besetninger med lav fôrutnyttelse. Typisk for de med høy fôrutnyttelse er innkjøpt kraftfôr, tørrfôring, lavt fôrspill, puljedrift og reinhold. De med høyt fôrforbruk hadde typisk hjemmeblandet fôr, for grov formalingsgrad, våtfôr, høyt fôrspill, mye flytting av grisene og lite reingjøring.

Nå trenger ikke hjemmemaling og våtfôr bety at fôrforbruket er høyt. Den største fallgruven er at kornet er for grovt malt. Dette bør derfor sjekkes minst hver uke. Hvis det er for grovt, kan for eksempel skivene i mølla ha sklidd fra hverandre, eller kornet kan være for fuktig.

Men det er også flere muligheter for å gjøre feil med hjemmemaling.

– De som ikke interesserer seg tilstrekkelig for å lage det optimale fôret kan ofte være best tjent med å kjøpe ferdigfôr, skriver Hyologisk. Og det skjer i Danmark hvor det ikke er prisnedskriving på fôret.

Det er trolig vanskeligst å lage perfekt hjemmemalt fôr til slaktegrisene. Hvis fôrforbruket blir 0,1 fôrenheter høyere med hjemmemalt fôr, forsvinner cirka 10 øre av gevinsten per kilo fôr.