Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dårligere for gris i 2012

Regnskaps og selvangivelse for 2012 er nå levert. – Resultatene ble jevnt over noe svakere for svineproduksjon, og nedgangen kom i slutten av året, sier Jarle Pedersen, faglig leder for landbruk i Tveit Regnskap.


Dårligere for gris i 2012

Regnskaps og selvangivelse for 2012 er nå levert. – Resultatene ble jevnt over noe svakere for svineproduksjon, og nedgangen kom i slutten av året, sier Jarle Pedersen, faglig leder for landbruk i Tveit Regnskap.

Tveit Regnskap, Rogaland, er landets største når det gjelder landbruk. De har 1600 gårder på kundelista nord i Rogaland og sør i Hordaland, herav mange svineprodusenter. Hvert år lager de også gjennomsnittstall for ulike produksjoner. Første versjon av gjennomsnittstall for 2012 er nå klar. Den viser en nedgang i dekningsbidrag for slaktegris på ca. ti kroner per gris i forhold til 2011. Det vil si rundt 20 000 kroner for en konsesjonsbesetning. For smågrisproduksjon er nedgangen i dekningsbidrag 1100 kroner per purke.

 

Kan bli dårligere

– Tallene kan ofte bli litt dårligere når endelig rapport kommer. De produsentene som er ferdig med regnskap først har gjerne litt bedre resultater i snitt, men som regel er det nokså likt, opplyser Halldor Skare. Han er økonomisk rådgiver i Tveit Regnskap. Nå viser tallene for smågrisproduksjon også nedgang i antall avvente fra 22,9 til 22,0. – Våre tall for avvente er usikre. Vi ser på antall solgte pluss statusendringer. Her er noen feilkilder, så trolig er det ikke særlig stor forskjell på antall avvente, sier Skare.

 

Nedgang i slutten av året

– Vi ser også at nedgangen fra 2011 talla kommer i slutten av 2012. Dette vil derfor ha større effekt i 2013. I tillegg får en nå full effekt av overproduksjonen og økte kostnader gjennom et dårlig jordbruksoppgjør, sier Skare. Han tror svineprodusenter med høy gjeld vil slite framover. – De som har dårlig likviditet merker det trolig allerede, sier Skare. Samtidig råder han enkeltbruk til å holde fullt trøkk på produksjons- og produksjonsresultater. Det er det eneste en kan gjøre, men samtidig er det viktig å være med på tiltak som settes i gang for å redusere overproduksjonen.

 

Ta en prat med banken

Et paradoks er at talla fra Tveit Regnskap både for melk, ammeku og sau viser en fin trend oppover i 2012. Samtidig er dette produksjoner som har fått et løft gjennom årets jordbruksoppgjør. – Ja det er mange gårdsbruk som kan vise til fine tall. Noen vil imidlertid få et dårlig grovfôrår i 2013, men generelt har nå mange gårder en fin utvikling på bunnlinja i regnskapet. Fram til de siste årene har det vært slik også for gris, men nå er det annerledes, og da særlig for smågrisproduksjon. Det er alltid de som får den verste trøkken ved overproduksjon, sier Skare. Rådgiveren i Tveit ser ikke umiddelbart noe lys i tunnelen. Han frykter at det kan bli tøft for smågrisprodusenter i lang periode framover.

– Positiv er imidlertid den lave renta i bankene. Hvis den skulle øke og en ikke har fastrentelån, blir det knalltøft, sier Skare. Han råder alle som har mye gjeld til å ta en prat med banken i god tid før de får problemer med å betale renter og avdrag.