Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dårlige tenner en skjult avlivningsårsak

Årsaken til at purker blir avlivet på gården eller dør selv, er ofte leddbetennelser eller beinfrakturer. Det viser obduksjoner av 96 avlivede eller selvdøde purker fra en purkering i Sverige. Men 11,5 prosent av purkene hadde også elendige tenner.


Dårlige tenner en skjult avlivningsårsak

Årsaken til at purker blir avlivet på gården eller dør selv, er ofte leddbetennelser eller beinfrakturer. Det viser obduksjoner av 96 avlivede eller selvdøde purker fra en purkering i Sverige. Men 11,5 prosent av purkene hadde også elendige tenner.

 

– Tannhelse hos purker er noe vi må se nærmere på og lære mer om for å kunne forbygge. Dette handler jo om dyrevelferd, sier svinehelseveterinær Lena Eliasson- Selling ved Svenska djurhälsovården.

Sammen med kolleger fra Sveriges Lantbruksuniversitet og det svenske veterinærinstututtet, SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt), har Eliasson- Selling sørget for å få obdusert 96 purker fra en purkering med 2200 purker og 13 satellitter i området rundt Västerås.

Obduksjonene ble satt i gang for å ta rede på hva som er årsaken til at svært mange purker i Sverige avlives ute på gårdene eller dør selv.

 

Tannsjekk per obduksjon

Under obduksjonene ble også de 96 purkenes tenner gransket. Tannhelse hos gris er et relativt ubeskrevet blad, forteller Eliasson-Selling. Selv ble hun og hennes kolleger inspirert til å titte nærmere på det etter å ha lest en dansk studie om tannhelse publisert i 2005.

– I Sverige har ingen egentlig tenkt på dette med tannhelse før, og det er også veldig vanskelig å åpne kjeften på en gris, konstaterer Eliasson-Selling tørt.

Obduksjonene viste at 11 av de 96 obduserte purkene hadde hatt tannproblemer. Seks av dem hadde tannfrakturer, og én hadde såkalt tannabcess, en verkende byll i tannkjøttet, og betennelse i kjeven. To purker hadde tannkjøttbetennelse, én hadde mye tannstein, og én purke var kraftig underbitt.

– Jeg ble overrasket over at såpass mange hadde såpass alvorlige tannproblemer som tannfrakturer og tannabcess, sier Eliasson-Selling.

Hun konkluderer med at tannhelse hos purker er noe som må studeres videre, og at det er lett å stille feil diagnoser på syke dyr.

– Den purka som hadde en byll i tannkjøttet og betennelse i kjeven hadde sikkert ikke fått i seg mat på lenge. Det vi kanskje tror er negativ energibalanse eller magesår, kan gjerne være dårlige tenner, sier hun.

 

Dårlig hold og utrangering

Funnene i den svenske undersøkelsen stemmer overens med den danske studien av tannhelse, en hovedoppgave utført veterinærstudent Charlotte Johannesen. Hos 45 prosent av 52 tilfeldig utvalgte purker slakta ved Danish Crowns slakterier fant hun tannforandringer, deriblant tannfrakturer hos 22 prosent, og tannkjøttbetennelse hos 17 prosent av purkene. Johannesen konkluderte blant annet med at det er en statistisk sikker sammenheng mellom dårlige tenner og dårlig hold hos purkene målt i millimeter ryggspekk.

Amerikansk forskning viser også at tannhelse hos purker er viktig. Svineveterinæren og forskeren E. Wayne Johnson ved universitetet i Illinois har studert tenner hos 82 purker som var slaktet ved to ulike slakterier i Midtvesten. Han konkluderer med at 85 prosent av purkene hadde tannskader av en eller flere typer og i et omfang som forårsaker smerte og vevsreaksjoner i munnen. 63 prosent hadde skader på kjevetennene, 62 prosent hadde skadde framtenner og 34 prosent hadde mistet fortennene helt.

Johnson har også studert levende purker og gjort en risikoanalyse av hvor stor risikoen er for at purker med dårlige tenner skal rangeres ut. Studien omfattet 53 purker i fire forskjellige kommersielle besetninger, og materialet er for lite til at resultatet skal være statistisk sikkert. Likevel gir det en pekepinn om sammenhengen mellom tannhelse og utrangering. Purker med dårlige tenner har 17 ganger så stor sjanse for å bli sjalta ut enn purker som har bra tenner.

En amerikansk studie sammenlignet dessuten tannhelsen hos utegående griser med tannhelsen til innegående griser, og konkluderte med at innegriser har 30 prosent mer tannhelseproblemer enn de som går ute.

 

Dyrevelferd

Lena Eliasson-Selling er overbevist om at tannproblemene forårsaker smerte hos purkene. Tannhelse hos griser er derfor ikke bare et spørsmål om ytelse og holdbarhet. Det handler om etikk. På spørsmål om årsaker til dårlige tenner hos purker peker hun først og fremst på miljø og fôring.

– Stereotyp atferd der purkene står og biter i innredningen kan lett føre til at tenner blir skadet eller slått av, sier hun.

– Det er viktig med riktig mineralbalanse i fôret. C-vitaminmangel kan gi tannhelseproblemer hos mennesker og da gjelder det sikkert for griser også. Det er også bra å la purkene få tilgang til grovfôr slik at de har noe å pusle med. I Sverige brukes det en del våtfôr som inneholder komponenter med mye sukker, og det er sikkert ikke så bra for tennene. Men dette må vi titte videre på. Dette vet vi for lite om, sier hun. Amerikaneren E. Wayne Johnson påpeker i et intervju i magasinet National Hog Farmer (http://nationalhogfarmer. com, Sow Dentistry) at man spesielt bør se på fôringa når ungpurkene er fire til seks måneder gamle. Det er ved denne alderen de første kjevetennene hos purka utvikler seg. Både Eliasson- Selling og Johnson påpeker at tannproblemer hos gris må forebygges, de ser ikke for seg at tannsjukdommer kan behandles.

– I besetninger med vedvarende høy utrangering og der dette problemet skal utredes, bør man se til å obduserer noen dyr og la tannhelsesituasjonen være en del av undersøkelsen, sier Lena Eliasson-Selling.