Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Danskene skal lære seg å elske GMO

 «Vi kommer ikke utenom GMO i fremtidens landbruk». Dette var budskapet på den store danske plantekongressen i Herning.


Danskene skal lære seg å elske GMO

 «Vi kommer ikke utenom GMO i fremtidens landbruk». Dette var budskapet på den store danske plantekongressen i Herning.

Det skal produseres mer mat for å brødfø et stigende antall verdensborgere, og det skal skje uten at jordbruksarealene økes. Mange steder går jordbruksarealet tvert i mot tilbake. For at et slikt regnestykke skal gå opp er vi nødt til å ta i bruk GMOvekstene. Dette var budskapet på den store danske plantekongressen i Herning nylig, forteller det danske bransjebladet Grovvarenyt. Og budskapet kom fra to sider; dels fra professor Palle Pedersen ved Iowa State University, og dels fra EUs egen Poul Skytte Christoffersen. Han er kabinettsjef for landbrukskomissær Mariann Fischer Boel.

 

 «Verden trenger GMO»

– Bruk av GMO-avgrøder betyr høyere og mer stabile avlinger, lavere miljøbelastning og mindre bruk av sprøytemidler og pesticider. Er det ikke nettopp dette verden har bruk for ? spurte Palle Pedersen. Han forsker på soyabønner, og pekte på at nettopp dette med høyere avlinger kombinert med langt sjeldnere bruk av sprøyta har fått amerikanske bønder til å elske GMO-plantene. Og det som amerikanske bønder liker, det liker også amerikanske forbrukere, hevdet han. Men akkurat på det punktet er nok meningene hos amerikanske forbrukere mer delte enn som så.

 

– Etter 12 års bruk av GMO i amerikansk landbruk er det ikke påvist sunnhetsmessig eller biologisk risiko. Det er på tide at europeerne slutter å snakke om «terminatorgener», mente professoren. Han spådde at EU ville havne landbruksmessig i bakleksa hvis ikke EU åpner for genteknologien.

 

Fikk sentral EU-støtte

Men han fikk støtte fra sentralt EU-hold. For landbrukskomissærens kabinettsekretær Poul Skytte Christoffersen var enig i at GMO-produktene framover burde være en naturlig del av europeisk landbruksproduksjon på lik linje med andre produkter. Men han understreket at dette krever en tett dialog med EUs befolkning. «GMO må avmystifiseres», ble det sagt. Dette fikk for øvrig dansk landbruks førstetalsmann Peter Gæmelke på talerstolen med følgende spørsmål; – Og når får dere så gjort noe med dette i EU-kommisjonen ? Det kom ikke noe klart svar på dette. Plantekongressen arrangeres av forskere og rådgivere, og samlet denne gangen vel 2000 bønder, forskere, rådgivere, studenter og pressefolk.   

 

Framtidas GMO-vekster

– Tørkeresistente maissorter

– «Mega-stacking» (vekster med flere karaktertrekk på hvert gen/resistente overfor flere plantevernmidler)

– Maissorter med lavere nitrogenforbruk

– Soyasorter med forbedret oljeinnhold

– Maissorter med vitamin A og D

– Nye typer plantevernresistente vekster

– Nematode- og sjukdomsresistente vekster

– Sorter til biobrensel og husdyrproduksjon

– Sorter som kan danne enzymer, medisin eller andre stoffer