Publisert: 21.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Danskene legger igjen om til økologisk

I mange år stoppet omleggingen til økologisk jordbruk i Danmark opp. Mange som hadde lagt om til økologisk ga opp og sluttet. Men nå snur trenden igjen.


Danskene legger igjen om til økologisk

I mange år stoppet omleggingen til økologisk jordbruk i Danmark opp. Mange som hadde lagt om til økologisk ga opp og sluttet. Men nå snur trenden igjen.

 

En prognose fra Dansk Landbrugsrådgivning viser at det økologiske arealet vil vokse med vel 50 000 dekar fram til neste sommer. Gert Hansen, formann i Dansk Landbrugs økologiutvalg, gleder seg over at det igjen er interesse blant hans kolleger for å legge om til økologisk. Ikke minst i Jylland ser en tendensen innenfor melkeproduksjon, plantedyrking og bruk med blandete produksjonsformer. Men Hansen er bekymret over at interessen ikke synes å være like stor i andre deler av landet.  

– Vi må erkjenne at økologisk produksjon er lettere å praktisere der hvor en kan skape godt vekstskifte sammen med en husdyrproduksjon. Og det er det mest av på Jylland, sier Gert Hansen.  Men omleggingen går åpenbart ikke fort nok. Det trengs over 100 000 dekar årlig hvis markedet skal dekkes. Det var i alt 3036 autoriserte økologiske bedrifter i dansk jordbruk ved utgangen av 2005, og det økologiske produksjonsarealet var 1 510 000 dekar, en tilbakegang på 100 000 dekar fra året før.