Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Danskene blir stadig flinkere

Danske purkeresultater viser en stigning i antall avvente per kull og beregna avvente per purke. I tillegg er dødeligheten hos avvente griser redusert med 0,6 prosentenheter.


Danskene blir stadig flinkere

Danske purkeresultater viser en stigning i antall avvente per kull og beregna avvente per purke. I tillegg er dødeligheten hos avvente griser redusert med 0,6 prosentenheter.

 

I Danmark lages det landsresultater fra In-Gris flere ganger hvert år. Nylig ble resultatene fra april 06 til april 07 presentert. Sammenlignet med norske tall har Danmark stort sett bedre produksjonsresultater enn det vi har på purkesida. Besetningsstørrelsen er mer enn fire ganger større enn hos oss. Andelen 1. kullspurker er 1/3 lavere enn hos oss. Dette skyldes en kombinasjon av politikk, slaktepriser og holdbarhet.

Det blir født 1,7 grisunger flere per kull i Danmark sammenlignet med våre tall. Dette kan delvis skyldes at eldre purker får større kull. Imidlertid dør det 0,5 grisunger mer per kull fram til avvenin ning der i forhold til her, noe som forventes i større kull. Avvenningsalderen ligger nå to dager lavere enn hos oss. Dette til tross for at det er lov med avvenning ved 3 uker. Årsaken til at den allikevel er bortimot 4,5 uker er at det ikke lengre er lov med tilsetning av antibiotika i fôret til smågris. Det er få norske besetninger som veier smågrisen ved avvenning, men vi kan anta at vi har vekter på ca 10 kilo i gjennomsnitt. Om en tar høyde for danskenes noe kortere dietid, ser det ut til at avvenningsvektene deres er lavere enn det vi vanligvis ser her i landet. Videre viser tallene at grisingsprosenten er nesten 6,4 prosentpoeng høyere enn hos oss. Totalt sett gir resultatforskjellene seg utslag i at antall beregna avvente ligger på 3,1 smågris mer per årspurke sammenlignet med Norge.

 

Kilde: Rapport over P-rapportenes resultater april 2007.Faglig publikasjon fra Dansk Svineproduksjon