Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Danske resultater – et resultat av fiksering?

Det er ikke uvanlig at norske smågrisprodusenter ser til Danmark for å lære hvordan man skal oppnå bedre produksjonsresultater. Dansk svineproduksjon er imidlertid veldig forskjellig fra norsk, på mange måter.


Danske resultater – et resultat av fiksering?

Det er ikke uvanlig at norske smågrisprodusenter ser til Danmark for å lære hvordan man skal oppnå bedre produksjonsresultater. Dansk svineproduksjon er imidlertid veldig forskjellig fra norsk, på mange måter.

Vi mener derfor det trekkes forhastede og gale slutninger når enkelte hevder at resultatene skyldes at danskene fikserer purkene i fødeavdelingen.

Regelverket vårt er utformet med tanke på å sikre velferd for både purker og spedgriser. Kunnskap om hvor viktig det er for purka å få tilfredsstilt sine atferdsbehov har vært avgjørende. At purka har det bra er også av stor betydning for at spedgrisene skal ha det bra.

Det stemmer at danskene har flere avvente grisunger enn oss, både når man regner per kull og per årspurke (Figur 1). De har også et prosentvis lavere tap fra fødsel til avvenning, når man tar utgangspunkt i levendefødte (13,7 % mot våre 15,1). Men samtidig har danskene en høyere andel dødfødte, noe som gjør at de totale tapstallene regnet i prosent blir ganske like når man sammenligner Norge og Danmark (Figur 2). Hvis vi sammenligner med Sverige så ser vi at våre tapstall er litt lavere enn svenskenes.

At danskene har flere totalfødte enn oss er et faktum (16,8 mot våre 14,3 i 2012). Dette er imidlertid et resultat av avl og godt reproduksjonsarbeid, og har ikke noe med utforming av fødebingene å gjøre. Danskene har i tillegg en helt annen produksjonsform enn oss. De har langt større besetninger hvor det er vanlig med ukespuljer, noe som muliggjør en utstrakt bruk av ammepurker. En stor andel av danske grisunger vokser opp hos fostermor. Danskene avvenner også tidligere enn oss, noe som resulterer i flere kull per purke per år (2,26 mot våre 2,18).

(Kilde: Tallene i artikkelen er hentet fra henholdsvis Ingris årsstatisitikk, Videncenter for svineproduktion og Svenska Pig.)