Publisert: 03.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Danske grisebønder tjente mer i fjor


Danske grisebønder tjente mer i fjor

 

Regnskapsresultater fra om lag 170 danske grisebruk i LandboNord og Aalborg Amt viser at 2004 ga stor framgang for danske bruk med gris. Landbrugsavisen skriver at svinebrukene i gjennomsnitt hadde en framgang på DKK 350 000 i resultat fra landbruket, slik at de så vidt kom opp på et nullresultat i konsolidering. Det er litt bedre enn Landscenterets prognose, som viste et minus for 2004. Bildet er hentet fra gjeldpurkeavdelingen til en dansk svineprodusent.