Publisert: 28.08.2019 Oppdatert: 28.01.2020

Stikkord:

Danske elever til Jæren for å lære landbruk

Det er ikke bare jærbønder som ser til Danmark for å lære jord- og husdyrbruk. Nå reiser også danske ungdommer til Øksnevad på Jæren for å lære.


Bildet: Grisehuset på Øksnevad videregående skole.

 

Nr. 8 – 2019

 

– Ja, det er riktig det. For unge mennesker er det viktig å oppleve nye måter å se verden på. For danske ungdommer er ikke språket noen kjempebarriere, og gjennom å bo sammen med vertsfamilier på bygdene får de ny kunnskap og nye impulser. Det sier Kjell Øystein Håkonsen til Svin. Han er avdelingsleder i naturbruksfag ved Øksnevad videregående skole på Jæren.

Naboskap
Jærbøndene har lenge sett til Danmark for å lære. Avstanden er kort både med båt og fly. Dansk landbruk opp­leves som nært.

I 14 år har Øksnevad utplassert skole­elever sine i VG 1 og VG 2 i norske husdyrbesetninger på norske gardsbruk. Elevene får sett hvilke muligheter som byr seg rundt omkring, og næringa i fylket får mulighet til å gi innspill til Øksnevad-miljøet, som er viktig for Rogalandsjordbruket, og elevene deres.

– Vi har hatt mange flinke og hyggelige praksisverter for elevene våre opp gjennom disse åra. Noen av dem syntes nok kanskje det var litt «skummelt» å huse danske elever. Mange har ­sikkert bakgrunn fra atskillig større forhold. Men noe av poenget er at de med egne øyne kan se at det faktisk er mulig å drive landbruk også i mindre skala enn hjemme, sier Håkonsen.

Samarbeid med Jylland
Øksnevad har utviklet et godt samarbeid med Nord-Jylland landbruksskole i Danmark. Tidligere har landbruksskolen på Nord-Jylland hatt et utvekslingsprogram med danske elever i Irland.

– Fordi vi har hatt noen tredjeklassinger ved den videregående skolen vår som drar til Danmark, så har vi vært på besøk ved denne skolen. Der har vi fått omvisning og guiding, til og med overnatting. Slik begynte ballen å rulle.

Vi fant ut at vi hadde mye felles, og Nord-Jylland landbruksskole ville ha utveksling med oss. Nå har vi hatt de sju første danske elevene på utveksling her hos oss. De bor ute hos vertsfamilier på gårdene. Ofte er dette mindre gårder som gjerne driver med flere produksjoner for å få økonomien og hverdagen til å gå i hop. Vi har for eksempel danske elever i Årdal, og da får de se fysiske omgivelser i form av fjell og sjø som nok er litt uvante for danske øyne. Der kan de se at det faktisk går an å drive med småskalaproduksjon av gris, ku, sau hest og mink for å nevne noe, sier Håkonsen. En av de danske studentene er også utplassert på en sentral svine- og melke­produksjonsgard sentralt på Jæren.

– Hvordan har de danske skoleelevene reagert på det de opplever her?

– De har bare vært her ei uke hittil, så det er nok litt for tidlig å evaluere det ennå, sier Kjell Øystein Håkonsen.

– Jeg var selv ute på en engelsk gard med 60 melkekyr da jeg gikk i 8. – 9. klasse. Det kan være sunt å oppleve ­andre holdninger og rammevilkår. Unge skoleelever er åpne for nye tanker, sier Kjell Øystein Håkonsen.