Publisert: 18.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dansk Svineproduktion blir selvstendig


Dansk Svineproduktion blir selvstendig

 

En rekke grep tas nå for å gjøre Dansk Svineproduktion (DSP) om til en selvstendig enhet med selvstendig økonomi. DSP eies i dag i fellesskap av Dansk Landbrug, Danske Slagterier og Landsforeningen av Danske Svineproducenter. Dansk Svineproduktion skal passe på bransjens forsøksog utviklingsoppgaver, samt avl og sunnhet. Alle DSPs omkring 140 medarbeidere skal overdras til det nye DSP fra Danske Slagterier/Danish Meat Association og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscenteret.

Et nytt styre skal velges, med representasjon fra hver av de tre basisorganisasjonene. Med dette skal hele lederstrukturen i Dansk Svineproduktion forenkles.