Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dansk miljø tåler 4 millioner flere griser


Dansk miljø tåler 4 millioner flere griser

 

Fram til 2013 kan antallet danske griser vokse med 4 millioner uten at det får konsekvenser for miljøet. Det mener i hvert fall Landsutvalget for Svin, i følge beregninger som er referert i Landbrugsavisen. Nedgangen i storfe på 25 prosent, samt bedre teknologi og utnytting av kvelstoff vil gjøre en slik vekst miljønøytral. Men det forutsetter at kravene til jord endres, samt at det blir mulig å utvide til mer enn 250 dyreenheter.