Publisert: 17.01.2018 Oppdatert: 16.10.2019

Stikkord: ,

Dansk forskning: Topigs Norsvin-purka – et lønnsomt og bærekraftig alternativ

Ny, uavhengig, dansk forskning viser at hybridpurka «TN70» til Topigs Norsvin avvenner like mange grisunger som hybridpurka til DanAvl under økologiske produksjonsforhold i Danmark. I tillegg bruker TN70 betydelig mindre ressurser i produksjonen.


Dette er hovedkonklusjonen i en studie gjort ved Aarhus Universitet.

Grisungene til TN70-purka var vesentlig tyngre ved fødsel (i gjennomsnitt over 200 gram) og ved avvenning (i gjennomsnitt over 1 kg) enn grisungene til DanAvls hybridpurke ifølge tallmaterialet i studien. En høy fødsels- og avvenningsvekt gir økt overlevelse og tilvekst i slaktegrisproduksjonen.

Forsøket viser også at andrekulls TN70-purker hadde nok spener og høy nok melkeproduksjon til å fostre opp kull med over 16 grisunger, i motsetning til hybridpurka fra DanAvl.  En av hovedutfordringene i dagens danske økologiske svineproduksjon er at purka føder flere grisunger enn de kan avvenne selv. Denne utfordringen synes løst ved et bytte til TN70, siden det blir mindre behov for ammepurker og tilhørende fordyrende produksjonstiltak. Dette gir igjen klare fordeler i form av mer effektiv drift og reduserte kostnader.

De fordelene man ser i studien er ikke bare viktige i en økologisk produksjon, de vil også være svært relevante for konvensjonelle svineprodusenter. Disse produsentene søker stadig flere løsninger som forbedrer produktiviteten på en måte som har økt bærekraft, bedre dyrevelferd og større samfunnsmessig aksept.

Topigs Norsvin var første avlsselskap som implementerte genetisk seleksjon for spedgrisoverlevelse. Visjonen er å avle fram ei purke som avvenner alle egenfødte grisunger. “Resultatene i studien viser at vi er i ferd med å oppnå vårt mål, og det motiverer oss til å fortsette arbeidet med å utvikle verdens mest bærekraftige hybridpurke”, sier Topigs Norsvin i sin pressemelding.

Om Topigs Norsvin – datterselskap av Norsvin SA

Det bondeeide avlsselskapet Topigs Norsvin er kjent for sin framoverlente tilnærming til å implementere ny teknologi og et kontinuerlig fokus på å legge grunnlag for en kostnadseffektiv svineproduksjon. Forskning, utvikling og formidling av avlsframgang er hovedformålene til selskapet. Kontinuerlig og høy avlsfremgang vil gjøre det mulig for eiere og kunder å oppnå betydelig merverdi i sin produksjon.

Se også: topigsnorsvin.com