Publisert: 14.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dansk dramatikk


Dansk dramatikk

 

Svinetellingen i vår viser at totalbestanden av dansk gris er redusert med 10,4 prosent i forhold til samme tid i fjor.

Det er dramatikk så det suser. Høye priser på korn og soya gir strukturutviklingen en ny kraftig omdreining i dansk svineindustri. Mange pakker sammen, og mange lar være å fôre fram dyr til slakt før prisene blir bedre. Det lønner seg simpelthen ikke nå. Parallelt med dette er det også noen som investerer i påvente av bedre tider.

Samme tendens har en sett også i andre land, eksempelvis Spania, som er en av Europas virkelig store svinenasjoner.

Godt vårvær har mange steder fått grillsesongen i gir. God etterspørsel kombinert med synkende tilførsler gir derfor svinekjøttprisen et puff i riktig retning sett med produsentenes øyne. Det går derfor sakte, men sikkert i riktig retning. Av dette kan vi lære mye, blant annet at hver og en må prøve å skikke sitt eget bo så godt som mulig, både faglig og økonomisk. Du kan aldri vite hva som lurer bak neste sving.