Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Christensen Farms benytter InGris Web

Christensen Farms (CF) bygger nå opp en kjerne med Norsvin landsvin i toppen av sin avlspyramide, en pyramide som for øvrig inneholder 140.000 purker i kommersiell produksjon. CF har i et par måneder nå benyttet InGris Web.


Christensen Farms benytter InGris Web

Christensen Farms (CF) bygger nå opp en kjerne med Norsvin landsvin i toppen av sin avlspyramide, en pyramide som for øvrig inneholder 140.000 purker i kommersiell produksjon. CF har i et par måneder nå benyttet InGris Web.

 

Foredlingskjernen med landsvin vil bli på cirka 250 dyr. I tillegg vil det bli cirka 2500 Norsvin landsvinpurker i CFs første oppformeringsledd. Foredlingskjernen vil operere på lik linje med foredlingsbesetningene i Norge, det vil si at den vil registrere bedekninger, grisninger, smågrisvekter med mer via InGris til Norsvin. I tillegg unggrismåler CF alle landsvinpurker i henhold til Norsvins standard. CF har benyttet seg av semin produsert av Norsvin USA i to år, og er så langt veldig fornøyd med kvaliteten, både når det gjelder produktet og oppfølgingen fra Norsvin. De erfaringene Norsvin høster i samarbeidet med CF bidrar til økt kunnskap om hvordan man skal håndtere store kunder og ekstrem konkurranse, noe som på sikt også kommer den norske næringen til gode.