Publisert: 01.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Cardinal Foods’ kjøp av Jærkylling gjennomført

Cardinal Foods AS og Jærkylling AS inngikk i mars avtale om å slå sammen selskapenes virksomheter innen produksjon av hvitt kjøtt.


Cardinal Foods' kjøp av Jærkylling gjennomført

Cardinal Foods AS og Jærkylling AS inngikk i mars avtale om å slå sammen selskapenes virksomheter innen produksjon av hvitt kjøtt.

 

Avtalen forutsatte blant annet full gjennomgang av selskapets virksomhet, aksept fra Konkurransetilsynet, og enighet om endelige avtalevilkår. Disse forbeholdene er nå avklart, og overtakelse av selskapet ble gjennomført 23. august.

Jærkylling har tidligere vært leverandør av hvitt kjøtt produkter til Cardinal Foods, men vil nå bli et heleid datterselskap i Cardinal Foods gruppen. Jærkylling omsatte i 2005 for 210 millioner kroner, og har 110 ansatte.

Cardinal Foods er en tung aktør i det norske markedet for hvitt kjøtt og egg gjennom datterselskapene Norsk Kylling, Den Stolte Hane og Arne Magnussen, og vil nå også innbefatte Jærkylling. Cardinal Foods har fokus på effektiv produksjon, samt økt satsing på produktutvikling, merkevarebygging og kvalitetsarbeid for å skape videre vekst. Norske råvarer danner i dag basis for all produksjon og produktutvikling.

Daglig leder i Jærkylling AS er Hallstein Bø, og administrerende direktør i Cardinal Foods AS er Torfinn Prytz Higdem.