Publisert: 01.03.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bygger to store grisehus?

Ove Henrik Mørk Eek har store byggeplaner. Økonomisk går også selskapene bra og de får fortsatt prisnedskriving på korn.


Bygger to store grisehus?

Ove Henrik Mørk Eek har store byggeplaner. Økonomisk går også selskapene bra og de får fortsatt prisnedskriving på korn.

Ove Henrik Mørk Eek og selskapet Mørk Engebretsen Invest har byggeplaner. I utgangspunktet ønsket de utvide virksomheten i Skiptvet med nærmere 5000m2. Nå er påbygget redusert til 2100 m2. Kommunen har avslått at dette kan sendes som en enkel byggemelding. Nå er søknad om bygging sendt kommunen og vil bli behandlet i nær framtid. I nabokommunen Askim er det også byggeplaner. Der ønsker Ove Henrik Mørks samboer Signe Marie Skallerud å bygge grisehus på gården Skjolden på ca. 4000 m2. – Vi har fått et brev med spørsmål om hvordan kommunen vil behandle en slik søknad, opplyser  arealplanlegger Vigdis Hillmo i Askim Kommune. Byggeplanene betyr at Mørk Eek og samboer snart vil kunne ha Norges to største grisehus. I sum vil de kunne disponere over tre egne grisehus på nærmere 10000 m2.. I følge regnskapene tjente Mørk Eek bra på sin svineproduksjon i 2008. Årsresultatet ble 4,2 millioner. Vi har da sett på tall for konsernet samlet, siden Mørk Eek har flere selskaper i sin svinevirksomhet. Omsetningen var 80 millioner, og driftsresultat på 6,5 millioner. Gjelds utgjorde 70 millioner, og bokført egenkapital 19,6 millioner. Selskapet får fortsatt prisnedskriving for korn, og fikk 1,3 millioner til dette i 2009.

– Det er en konsekvens av dommen vi fikk nylig, sier seniorrådgiver Øyvind Breen i Statens Landbruksforvaltning.