Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 10.02.2020

Stikkord:

Bygger slaktegrishus

Tone og Arne Krog i Marker bygger nytt slaktegrishus, og har fått til en rimelig løsning i forlengelse av eksisterende ­grisehus.


Nr. 9 – 2019

 

Bildet: Arne Krog har det travelt med å administrere byggingen ved siden av å drifte eksisterende produksjon.

 

Vi er i Marker i Østfold. Det er november, og 5-6 håndverkere står på for fullt. Nytt grisehus skal stå klart i februar.

– Vi bygger nøkkelferdig denne gangen, sier Arne Krog. Tomta ble gravd ut i sommer, og i september tok svenske MG Bygg fatt på byggearbeidet. Egen arbeidsinnsats er begrenset til administrasjon/oppfølging. De gjør dessuten sammenføyningen med gammelt grisehus i egen regi, pluss at de skal male innredning etter jul. En årsak til bygging er generell mangel på slaktegrisplasser. Kombinertprodusentene som selger noe smågris merker dette. Tone og Arne Krog i Marker driver kombinertbesetning med utvidet konsesjon, men har så langt hatt en eldre og lite optimal slaktegrisavdeling.

Nå bygger de 1000 m2 slaktegrisehus for å ha rikelig plass til egen smågris. I enden av samme nybygg blir også en 200 m2 ny bedekningsavdeling på dypstrø.

To avdelinger – gjødseltrekk
Grisehuset i Østfold er i betong, det er 23 meter bredt, og har to avdelinger med 30 binger i hver pluss sykebinger. I enden av det nye huset blir det en to meter bred utlastningsgang.

– Bingene er i betong kombinert med plast, og måler 5,15 x 2,55 meter. – Det er god plass, men vi har tenkt å ha maks 10 griser i bingen, sier Krog. Bingene har våtfôring, langtro og hele 170 cm med spalteareal. På gjødselrennene har de betongspalt, og de har valgt et dryppanlegg, en rimelig svensk variant av overrislingsanlegg. Gjødselarealet er mot vegg. Vi tror vi har funnet en løsning som gir lite måking, men er spent på hvor reine bingene kommer til å være, sier Krog.

I gjødselrennene er det tautrekk, og ikke vakuum. I enden er det et 50 cm. rør som fungerer som flyterenne ut mot gjødselkum. Vi har god erfaring med gjødseltrekk og ønsker ikke vakuum. Dette er dessuten en rimelig løsning, sier Krog.

Slaktegrishus til sju millioner
Det nye huset hos Krog vil totalt sett ende et sted på rundt åtte millioner kroner.

– Vi har ikke full oversikt over hva elektrikerarbeidet vil koste, men ellers nærmer vi oss en endelig sluttpris, sier Krog. Slaktegrishusets andel av kostnadene vil da være rundt sju millioner.

– Tomtearbeidene ble omtrent som budsjett, eller ca. 600 000 kroner. Vi har brukt knapt 3000 tonn med steinmasser i tomta, opplyser Krog. Det er da brukt bedekningsavdelingen til å fange opp et fall i terrenget. I denne avdelingen er dypstrøarealet 50 cm lavere enn båsene. Den lavere høyden følges i slaktegrishuset bak.