Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Bygger rimelig modulbasert slaktegrishus

Økonomi i slaktegrisproduksjon er i stor grad avhengig av bygningskostnader. I Rogaland kan du bygge et modulbasert, ferdig prutet slaktegrishus til en pris som gjør slaktegrisproduksjon interessant.


- Bygger rimelig modulbasert slaktegrishus

Økonomi i slaktegrisproduksjon er i stor grad avhengig av bygningskostnader. I Rogaland kan du bygge et modulbasert, ferdig prutet slaktegrishus til en pris som gjør slaktegrisproduksjon interessant.

 

Det er våren 2003, og stor aktivitet innen bygging av grisehus (til smågrisproduksjon) i Rogaland. For å få ned kostnadene går fire bønder i Sandnes sammen om å få tilbud fra ulike leverandører. To av bøndene bygger akkurat identisk grisehus.

Et halvt år seinere ser en at det blir et stort overskudd av smågris i Rogaland. Gilde Vest setter fokus på slaktegrisproduksjon og særlig kostnadene ved å bygge nye slaktegrishus. Rådgiver Kjetil Olsen viser ved et regneeksempel at overskuddet i produksjonen for en konsesjonsbesetning øker med 55 000 kroner per år hvis en bygger 1000 kroner pr. m2 rimeligere. Dermed kan det bli bra lønnsomhet i produksjonen. Han peker også på at å bygge så rimelige hus kan være mulig hvis en velger danske entreprenører og standardiserte byggemetoder/ materialer. Dermed starter ballen å rulle. I november er det produsentmøte der et dansk firma presenterer sin løsning for slaktegrishus.

Samme dag tar imidlertid Lars Oftedal i Reime Landteknikk initiativ for å få et norsk alternativ på banen. Bygningsentreprenører, elektrikere og rørleggere blir kontaktet for å kunne tilby en rimelig standard for et norsk slaktegrishus. Oftedal får med seg de samme entreprenørene som var med og bygde grisehusene til de fire bøndene i Sandnes. I desember tilbyr så Reime gjennom AK-maskiner et komplett ferdig prutet modulbasert grisehus med 600 slaktegrisplasser til 2,3 millioner kroner. Når dette skrives i januar har fem bønder tegnet kontrakt for bygging av et slikt hus. Bygging av hus nummer en har startet og innflytting skjer allerede i april. Da har det kun gått fire måneder fra bonden så tilbudet om et slikt grisehus første gang.

 

810 M2 PLUSS GJØDSELKUM

Grisehuset som tilbys måler 36,4 x 22,2 meter utvendig, eller 34,1 x 21,7 meter innvendig. Da er utlastningsrom/avdeling med plass til 55 dyr som en utvendig gang i enden av huset. Men det er overbygd tak vegger/grinder og med spaltegulv, slik at det blir som et uisolert rom som kan deles i seks binger.

Selve huset er seksjonert i to store avdelinger og utnytter kvadratmeterne veldig effektivt. Under åtte prosent av arealet er for eksempel gangareal. Hvert rom inneholder 24 binger på 2,5 x 4,9 meter pluss to litt mindre binger. Regner en 50 binger med 12 slaktegris blir dette 600 slaktegrisplasser (2 sykebinger). Hvis du velger våtfôringsanlegg er det fire meter lang tverrtro som deles av to binger. Det vil si troa går litt ut på rista som måler 2,5 x 1,4 m. I grisehuset er det videre 41 m2 med skifterom, kontor, teknisk rom og fôrrom med port. I pakkeprisen er det tørrfôringsanlegg, røropplegg i plast, to drikkenipler pr binge, betongspalter, vakuumutgjødsling, pustende himling og fire ventilasjonsvifter, sprinkelanlegg, 21 tonns utvendig kraftfôrsilo, gjødselkum på 2000 m3 og et pent hus med takstein.

Det som ikke er inklusiv er montering av innredning/fôringsanlegg, våtfôring istedenfor tørrfôring, andre typer gjødselrister, vannbåren varme i gulvet, seksjonering i fire rom istedenfor to, pumpekum/pumpe for eventuelt å pumpe gjødsel til gjødselkum. Prisen forutsetter også ferdig oppsingla tomt og at strøm og vann er ført fram til huset.

 

4000 KRONER PR. SLAKTEGRISPLASS

Inklusiv oppsingla tomt vil kvadratmeterprisen bli rundt 3000 kr. Regnet pr. slaktegrisplass blir prisen ca. 4000 kroner for dette huset i Rogaland. Det er veldig lavt for et grisehus i Norge, også med tanke på at lavere kronekurs i år betyr høyere pris på en del av det som finnes i et grisehus enn det var på samme tid i fjor. Et nøkkelferdig slaktegrishus i Oppland ble i fjor satt opp for noe over 6000 kroner pr. slaktegrisplass. Institutt for tekniske fag NLH utarbeider standardtall for husdyrbygg, men av mangel på bevilgninger er ikke disse oppdatert for 2003. For 2002 var imidlertid standardkostnad for et tilsvarende slaktegrishus ca. 7000 kroner pr. slaktegrisplass. Det er alt inklusiv, også montering av innredning.

De som velger å bygge, greier stort sett å gjøre det rimeligere enn standardtall, dels ved egeninnsats, dels ved at de velger rimeligere løsninger/materialer. Dette er noe bønder er flinke til, og de også må greie for å få regnestykket til å gå i hop. Vi antar derfor at prisen pr. slaktegrisplass som et gjennomsnitt for resten av landet vil være 6000 kroner. Hvis vi forutsetter avskrivingstid på 20 år, rentefot på 7 prosent i snitt og framfôring av 3,5 slaktegris pr. plass og år vil bygningskostnadene (uten vedlikehold) for å fôre fram hver slaktegris bli 146 kroner eller ca. 2 kroner pr. kg kjøtt. Til sammenligning vil huset i Rogaland koste 97 kroner pr. slaktegris. Forskjellen omregnet til overskudd pr. år for en konsesjonsbesetning blir hele 103 000 kroner i Rogalandbondens favør!

 

ENTREPRENØRER/LEVERANDØRER

Det er fire entreprenører/leverandører som til sammen leverer et komplett grisehus i Rogaland (se egne rammer). Dette er AK Maskiner som leverer innredning fra Reime Agri, ventilasjon og fôringsanlegg fra Skiold Eckberg, Helland kraftfôrsilo samt betongspalter, vakuumutgjødsling og sprinkelanlegg til dusjing av grisen. Prislapp er 650 000 kr. Betongentreprenør Aksel Odland sørger for grunnarbeid, gjødselrenner, gulv, 2,8 meter høye vegger fra Hå-element, vinduer samt gjødselkum fra Danmark. Prislapp er 895 000 kroner. Snekkerentreprenør Jan Svela setter på takstoler, tak med takstein, gavlvegger, delevegger, dører samt isolasjon tilpasset pustende himling. Prislapp er 610 000 kroner. Nærbø Rør og Elektriske gjør så elektriker/rørleggerjobben for 165 000 kroner. Totalt blir prisen kr 2 320 000. Montering av innredning/fôringsanlegg er ikke inklusiv, men kan også settes bort til montører/bygdeservice. Montører vil koste 450 kroner timen. Få setter bort alt til montører, men bruker kanskje andre bønder gjennom Bygdeservice til 250 kroner timen i stedet.

 

TAK FØR GULV

Byggeprosessen skjer som følger. Den som bygger må sørge for ferdig oppsingla byggetomt. Entreprenør Odland kommer og støper 70 cm høy ringmur samt gjødselrenner med vegger.

Deretter fylles tomta opp med stein og sand før Odland kommer igjen og veggelementene med ferdig vinduer settes på. Nå tar entreprenør Svela over. Han setter på takstoler og tak før Odland kommer tilbake og støper gulv med 5 cm isopor under. Han setter også opp 110 cm delevegg i betong mellom avdelingene.

Deretter overtar Svela igjen med fullføring av innvendig delevegger, dører, nett og underkledning av takutbygg. Tilslutt monteres innredning/fôringsanlegg (av bonde eller/og på timepris). Nærbø Rør og Elektriske setter opp vannopplegg, sikringsskap, lys innendørs og utendørs, stikkontakter og de kobler opp ventilasjon og fôringsanlegg. I en tidligere fase har de også sørget for jording av hele bygget.