Publisert: 16.04.2021 Oppdatert: 16.04.2021

Stikkord:

Bygger opp ny SPF-besetning

I 2016 flyttet Øyvind og Ann Kathrin inn i hovedbygningen på hjemgården hans, men det gamle grisehuset som ble bygd for kombinert produksjon i 1972 og senere ombygd i 1997, var slitent. Det måtte tas valg.


Bildet: Her blir det snart støpt gulv. I siste halvdel av mai skal det lukte gris i det nye huset for Ann Kathrin, lillebror Iver og Øyvind Schei Hynne. 

 

– Ja, vi måtte tenke framover. Nå har vi tre unger, Linnea, Sigurd og Iver, og vi sto egentlig overfor valget om å av­vikle eller utvikle. En lang tenkeprosess endte med at vi bestemte oss for å satse på garden som hovedarbeidsplass for oss begge. Og da måtte vi bygge nytt, sier Ann Kathrin Bjartan Hynne (25) og Øyvind Schei Hynne (28) til Svin.

Gris og poteter
Dermed var den store jobben i gang. Det hadde som sagt vært kombinert produksjon på 37 årspurker og full framfôring på garden. Jorda er godt egnet for potetproduksjon, og i fjor dyrket de poteter på 160 dekar. De fikk også leid noe mer jord, og driver nå om lag 600 dekar totalt. Selv om garden er omgitt av mye leirjord, er det forholdsvis mye siltholdig sandjord som egner seg godt for poteter på Eklo søndre.

Valget falt på å bygge nytt grisehus for ren smågrisproduksjon. Nå har de fått kontrakter med to slaktegrisprodusenter som de skal levere til.

– Første tenkte vi egentlig på kombinert produksjon, men vi fant ut at det ville bli enda dyrere å bygge for det. Derfor falt valget på spesialiser smågrisproduksjon, og selvfølgelig er det naturlig å bygge for SPF-produksjon når en starter opp på nytt, sier Øyvind og Ann Kathrin. Øyvind er nok den av de to som har best erfaring med griser, men Ann Kathrin har også vokst opp på gård med ku og sau. Moren hennes var avløser i et grisefjøs, så grisen er heller ikke ukjent for henne. I gamlefjøset er det mulig å fôre fram noen, men det meste selges som smågris.

 

Dette bildet gir inntrykk av bredden på huset. Den er hele 32 meter.

 

Bredt hus
Det er bestilt drektige dyr fra SPF-besetningen til John Arne Sesseng på Selbu til uke 18. Hvis alt går etter ­planen, skal dyra leveres i perioden 17. – 30. mai i vår. Egentlig hadde de håpet å komme i gang med byggingen i fjor, men det var mye som måtte sjekkes og klareres, blant annet grunnforholdene (se egen sak). Men avklaringer fra Norconsult ga grønt lys. 

– Så startet prosessen med å innhente priser og tilbud. Vi testet vel tre-fire mulige leverandører og fikk flere forslag til løsninger, men valget falt til slutt på Gråkjær av både økonomiske og praktiske grunner, sier de to.

Det nye huset som nå er under tak og vegger, bygges slik at det er mulig med senere utvidelser i begge gavlendene hvis det skulle bli aktuelt. Huset har to like fødeavdelinger. Det blir varme i alle gulv. Det er 45 meter langt, og hele 32 meter bredt. Det betyr at det er bærende vegg gjennom midten av huset. I fødeavdelingene er det to ganger, og det er også mulig å gå rundt bingene også i tverrveggen. Det blir vakumutgjødsling på alt, og den går rett i kummen. Garden er med i et av to maskinlag i bygda som driver med slangespredning av gjødsel. ­Gråkjær har som sagt vært hovedentreprenør på bygget, og Felleskjøpet står for innendørsmekaniseringen. Elman har tatt det elektriske, og Kullstad, en lokal rørlegger, har hatt den biten. 

Satser våtfôring
– Planen er at smågrisene skal gå igjen i fødebingene. De er 3,40 meter lange og 2,50 meter brede. I drektighetsavdelingen er det plass til seks drektige purker i hver binge. Det er også en ungpurkeavdeling. Planen vår er å inseminere sjøl, men vi må jo kjøpe inn drektige SPF-purker i oppstarten, sier Øyvind.

I tillegg til dette blir det et bufferrom med to smågrisbinger, to vanlige fødebinger og rånebinge. På den ene langsida av huset blir det et eget utbygg med kontor, sluser, ­tekniske rom og fôrrom.

– Vi satser på et resteløst våtfôringsanlegg i det nye huset. Vi har våtfôring også i det gamle grisehuset, og har gode erfaringer med det, sier Øyvind.

Kalkylene går ut på at hele prosjektet vil koste 16 –17 millioner kroner. Dette inkluderer også gjødselkummer, samt et flisfyringsanlegg som etter hvert kan utvides til også å omfatte også de to bolighusene på eiendommen. Det er blant annet olderskog på eiendommen, og de har klipper på gravemaskina.